logo

INA objavila novi Javni poziv za 7.„Zeleni pojas“

INA – Industrija nafte, d.d. provodi „Zeleni pojas“ – program koji se bavi zaštitom okoliša i prirode, a u čijem je fokusu sufinanciranje projekata i uključivanje lokalne zajednice u aktivnosti iz područja zašite okoliša, prirode i klime. Program je namijenjen organizacijama civilnog društva, javnim obrazovnim ustanovama (škole, vrtići, fakulteti), parkovima prirode i dobrovoljnim vatrogasnim društvima u Hrvatskoj. Javni poziv otvoren do 16.10.2020.

Prihvatljivi prijavitelji: Pravo na prijavu imaju organizacije civilnog društva, javne obrazovne ustanove, parkovi prirode i dobrovoljna vatrogasna društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

 Područja aktivnosti projekata

  • Projekti iz područja ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama kao posebni potprogram ovogodišnjeg natječaja.
  • Stvaranje ili sanacija zelenih površina sadnjom nove vegetacije I obnova postojeće.
  • Čišćenje javnih površina, jezera, rijeka, mora uključujući i revitalizaciju morske obale.
  • Briga o školskim vrtovima, voćnjacima i eko područjima i uređenje navedenih (stalci za bicikle, klupe, stolovi, skloništa, mostovi, info ploče, spremnici za odvojeni otpad).
  • Neformalne obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša i prirode namijenjene lokalnim zajednicama.
  • Izložbe o zaštiti okoliša.
  • Druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode.

Uvjeti za priznanje podrške

Maksimalni mogući iznos sufinanciranja po projektu iznosi 30.000 kuna.

Kandidati koji se prijavljuju za program moraju, financijski ili materijalno, pridonijeti 20% od ukupnog proračuna namijenjenog za projekt. INA je u mogućnosti sufinancirati odabrane projekte tek po potpisu sponzorskog ugovora s odabranim organizacijama – potpisivanje ugovora planira se između 16.11. – 16.12.2020. godine. Svi odabrani projekti moraju biti završeni do 31.10.2021.

Rokovi za prijave i potrebna dokumentacija

Projekti za dodjeljivanje sredstava po ovom Natječaju prijavljuju se isključivo ispunjavanjem online obrasca od 16.09.2020. – 16.10.2020 do 23:59 sati, koji se nalazi OVDJE

Selekcija projekata

Za procjenu zahtjeva formirat će se stručno Povjerenstvo za provođenje Natječaja u koje će biti imenovane stručne osobe iz područja zaštite okoliša, prirode i održivog razvoja, predstavnika akademske zajednice te predstavnika Ininog Održivog razvoja i zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša (dalje u tekstu: Povjerenstvo). U rad Povjerenstva mogu se pridružiti i Inini partneri (sponzorirane i donirane institucije, odnosno pojedinci).
Odluku o odabiru projekata kojima će se dodijeliti sredstva donosi Povjerenstvo na temelju kriterija definiranih ovim Natječajem. Uz projekte odabrane odlukom Povjerenstva, jedan od projekata bit će odabran temeljem glasova Facebook fanova službene INA Facebook stranice na način da će INA na svojoj službenoj Facebook stranici objaviti projekte koji su prošli procjenu i dobili pozitivne recenzije Povjerenstva u smislu da u dovoljnoj mjeri udovoljavaju kriterijima definiranim ovim Natječajem.
Ukupni fond od 200.000,00 kn dodijelit će se odabranim projektima na način da pojedinačni iznosi koje dodjeljuje INA tvore maksimalno do 80% sredstava ukupno potrebnih za ostvarenje projekta a pritom maksimalni iznos može biti do 30.000 kn.
Odluku o dodjeli sredstava donijet će Povjerenstvo u roku do 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda (do 16.11.2020.) o čemu će podnositelji ponuda biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana donošenja odluke (do 16.12.2020.). Organizacije čiji projekti nisu izabrani bit će obaviješteni pisanim putem (e-mail poruka na kontakt adresu iz online obrasca).

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X