logo

INA d.d. objavila novi godišnji natječaj “Zeleni pojas 2021”

Dana 15.02.2021. godine, INA d.d. objavila je ovogodišnji natječaj “Zeleni pojas 2021”. Prihvatljivi prijavitelji su udruge, sve javne ustanove (obrazovne, knjižnice, JU za zaštitu prirode, parkovi prirode) i vatrogasna društva. Natječaj je otvoren do 15.03.2021. Ukupna predviđena omotnica je 210.000,00 kn, a pojedinačna vrijednost prijavljenog projekta ne smije biti veća od 30.000,00 kn uz obvezno 20%-tno sufinanciranje od strane prijavitelja.

 Korisnici sredstava: Pravo na prijavu imaju organizacije civilnog društva, javne ustanove uključujući i obrazovne, parkovi prirode i dobrovoljna vatrogasna društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Područja aktivnosti projekata

  • Klimatske promjene – Projekti iz područja ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama kao posebni potprogram ovogodišnjeg natječaja a to su sve one aktivnosti koje imaju za cilj smanjivanje emisije stakleničkih plinova i aktivnosti koje doprinose prilagodbi zajednice klimatskim promjenama.
  • Zaštita biološke raznolikosti Republike Hrvatske (aktivnosti na očuvanju autohtonih sorti te netaknutih područja mjerama zaštite ili edukacije za njihovu zaštitu ili korištenje)
  • Zaštita tla, mora i kopnenih voda sprečavanjem onečišćenja (smanjenje uporabe pesticida i umjetnih gnojiva, smanjenje onečišćenja otpadnih voda, pošumljavanje s ciljem sprečavanja erozije tla)
  • Obrazovanje dionika s naglaskom na mlade koje mijenjaju ponašanje stvarajući pozitivan utjecaj na okoliš
  • Inovacije koje uvode praksu kojom se štede resursi, smanjuje nastanak otpada, štedi energija (alternativni oblici transporta, ponovna uporaba predmeta i proizvoda, recikliranje, izbjegavanje nastanka otpada)
  • Čišćenje javnih površina, jezera, rijeka, mora uključujući i revitalizaciju morske obale s naglaskom na uklanjanje otpada bez primjerice krčenja prirodnih ekosustava koji narušavaju bioraznolikost
  • Briga o školskim vrtovima, voćnjacima i eko područjima i uređenje navedenih isključivo kroz sadnju višegodišnjih i po mogućnosti autohtonih biljaka s naglaskom očuvanja ili povećanja bioraznolikosti te opremanje elementima isključivo od prirodnih i ekoloških materijala (stalci za bicikle ukoliko projekt potiče korištenje bicikala, klupe, stolovi, skloništa, mostovi, info ploče, spremnici za odvojeni otpad)
  • Neformalne obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša, prirode i klime namijenjene lokalnim zajednicama
  • Izložbe o zaštiti okoliša
  • Druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode

 

Uvjeti za priznanje podrške

Maksimalni mogući iznos sufinanciranja po projektu iznosi 30.000 kuna.

Kandidati koji se prijavljuju za program moraju, financijski ili materijalno, pridonijeti 20% od ukupnog proračuna namijenjenog za projekt. INA je u mogućnosti sufinancirati odabrane projekte tek po potpisu sponzorskog ugovora s odabranim organizacijama – potpisivanje ugovora planira se između 01.04. – 01.05.2021. godine. Svi odabrani projekti moraju biti završeni do 30.11.2021.

Postupak prijave i potrebna dokumentacija

Projekti za dodjeljivanje sredstava po ovom Natječaju prijavljuju se isključivo ispunjavanjem online obrasca od 15.02.2021. – 15.03.2021 do 23:59 sati, koji se nalazi OVDJE

Selekcija projekata

Za procjenu zahtjeva formirat će se stručno Povjerenstvo za provođenje Natječaja u koje će biti imenovane stručne osobe iz područja zaštite okoliša, prirode i održivog razvoja, predstavnika akademske zajednice te predstavnika Ininog Održivog razvoja i zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša (dalje u tekstu: Povjerenstvo). U rad Povjerenstva mogu se pridružiti i Inini partneri (sponzorirane i donirane institucije, odnosno pojedinci).

Odluku o odabiru projekata kojima će se dodijeliti sredstva donosi Povjerenstvo na temelju kriterija definiranih ovim Natječajem. Uz projekte odabrane odlukom Povjerenstva, jedan od projekata bit će odabran temeljem glasova Facebook fanova službene INA Facebook stranice na način da će INA na svojoj službenoj Facebook stranici objaviti projekte koji su prošli procjenu i dobili pozitivne recenzije Povjerenstva u smislu da u dovoljnoj mjeri udovoljavaju kriterijima definiranim ovim Natječajem.

Ukupni fond od 210.000,00 kn dodijelit će se odabranim projektima na način da pojedinačni iznosi koje dodjeljuje INA tvore maksimalno do 80% sredstava ukupno potrebnih za ostvarenje projekta a pritom maksimalni iznos može biti do 30.000 kn.

Odluku o dodjeli sredstava donijet će Povjerenstvo u roku do 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda (do 15.04.2021.) o čemu će podnositelji ponuda biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke (do 01.05.2021.). Organizacije čiji projekti nisu izabrani bit će obaviješteni pisanim putem (e-mail poruka na kontakt adresu iz online obrasca).

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X