logo

HBOR raspisao javni natječaj za dodjelu donacija “Stvaramo jednake mogućnosti”

stvaramo jednake mogućnosti

Sredstva natječaja namijenjena su projektima koji se provode na područjima s manje mogućnosti, a koji utječu na unapređenje kvalitete života i/ili zdravlja i potiču socijalnu uključenost u zajednicu. Rok za prijavu je 20. lipnja 2018.godine.

 

 

 

HBOR je raspisao javni natječaj za dodjelu donacija za provođenje humanitarnih projekata, unapređenje kvalitete života i/ili zdravlja te poticanje socijalne uključenosti na područjima Republike Hrvatske s manje mogućnosti – I. do IV. skupina jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u ispodprosječno rangiranima, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 132/2017) koja se primjenjuje od 1. siječnja 2018.

Pri prijavi projekta potrebno je obrazložiti koji se učinci očekuju od provođenja projekta. Prednost pri financiranju imat će projekti koji će potrebu za provođenjem obrazložiti i potkrijepiti odgovarajućim službeno dostupnim podacima.

U provedbi projekta prijavljenih na ovaj Natječaj obavezno je partnerstvo s jednom ili više organizacija koje imaju status pravne osobe.

Na ovaj natječaj se mogu prijaviti isključivo projekti koji se provode na područjima s manje mogućnosti (I. do IV. skupina) i koje provode organizacije civilnog društva koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

Glavni kriterij za odabir je relevantnost i kvaliteta projekta kao i objektivne mogućnosti realizacije.

Prijave se podnose do 20. lipnja 2018. isključivo na propisanim obrascima.

Više informacija o uvjetima natječaja i obrasce možete pronaći OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X