logo

FZOEU objavio natječaj za sufinanciranje korištenja OIE u javnim ustanovama vrijedan 10 mil. kuna

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 4. prosinca 2019. u Narodnim novinama objavio Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama vrijedan 10 milijuna kuna. Njime će se sufinancirati rekonstrukcija postojećih kotlovnica ugradnjom jednog ili više sustava koji koriste obnovljive izbore energije, poput kotlova na biomasu, dizalica topline, sunčanih toplinskih pretvarača te fotonaponskih modula.

Prijaviti se mogu ustanove koje su proračunski korisnici državnog ili proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave, a za projekte će moći dobiti 40, 60 ili 80 % bespovratnih sredstava, ovisno o lokaciji. Javne ustanove mogu dostaviti samo jedan zahtjev za sufinanciranje, a maksimalan iznos sufinanciranja je do 500.000 kuna, za jedan ili više sustava na jednoj ili više građevina.

Sustavi koji se sufinanciraju su oni s:

 1. kotlom na drvnu sječku/pelete ili pirolitičkim kotlom na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode
 2. dizalicom topline za grijanje potrošne vode i/ili prostora ili za grijanje i hlađenje, energetske klase A (prema Eurovent Energy Efficiency Classification, sukladno normi EN 14511-2), GWP≤ 2150, COP≥3,2 a EER≥3,1 za zrak-voda i COP≥4,45, EER≥5,05 za voda-voda i zemlja-voda
 3. sunčanim toplinskim pretvaračima za grijanje potrošne vode ili za grijanje potrošne vode i prostora
 4. fotonaponskim pretvaračima (modulima) za proizvodnju električne energije (fotonaponske elektrane) za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu

Prijaviti se mogu Javne ustanove koje su proračunski korisnici državnog ili JLP(R)S proračuna koje dostave pravodobni i cjeloviti Zahtjev za korištenje sredstava Fonda u skladu s uvjetima Poziva, ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • da su osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske
 • da su zgrade u kojima obavljaju djelatnost u njihovom vlasništvu ili vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske;
 • dostave Fondu pravodobni i cjeloviti Zahtjev za dodjelu sredstava Fonda za rekonstrukciju kotlovnice ugradnjom sustava za korištenje OIE (u tekstu: zahtjev),
 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve ugovorne obveze na temelju  prijašnjih dodjela financijskih sredstava Fonda,
 • nemaju nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza  prema Fondu,
 • ulažu vlastita sredstva u provedbu Projekta,
 • dostave dokaze da mogu financijski pratiti ulaganja u provedbi projekta.
 • prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općim aktima Fonda,
 • ispunjavaju i druge uvjete Poziva i
 • sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u provedbu projekta za kojeg se odobravaju sredstva Fonda sukladno Pozivu i općim aktima Fonda.

Fond će Korisnicima dodjeljivati sredstva pomoći do 500.000,00 kuna po zahtjevu, sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda, za opravdane troškove ulaganja:

 • do 80 % ukoliko se radi o projektima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode, ILI projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i na prvoj skupini otoka,
 • do 60 % ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na drugoj skupini otoka i na brdsko-planinskom području i
 • do 40 % ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Više informacija o Javnom pozivu moguće je dobiti OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X