logo

FZOEU objavio i javni poziv za sufinanciranje obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je dana 02.07.2020. godine objavio novi javni poziv predstavnicima javnog sektora za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene.

Korisnici sredstava po ovom javnom pozivu mogu biti:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne ) samouprave,
 • tijela državne uprave,
 • javne ustanove
 • trgovačka društva u javnom sektoru (u vlasništvu JLS. JLP(R)S ili države)
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici

ukoliko zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • zgrada u kojoj obavljaju djelatnost je u njihovu vlasništvu, vlasništvu JLS, JLP(R)S ili države ili su suvlasnici iste navedene javne ustanove, trgovačka društva kao suvlasnici sa svojim osnivačima;
 • dostave Fondu pravodobnu i cjelovitu prijavu za dodjalu sredstava
 • imaju sjedište na području RH
 • nemaju javnih dugovanja prema potvrdi Porezne uprave
 • nemaju blokadu poslovnih računa
 • imaju uredno regulirane obveze prema prethodnim Ugovorima o dodjeli sredstava
 • nemaju dugovanja prema FZOEU
 • ulažu vlastita sredstava u prevedbu Projekta (sufinanciraju ga)
 • imaju dokaze da financijski mogu pratiti preuzete obveze
 • sklope Ugovor s FZOEU sa svim odrednicama u pravima i obvezama

Sufinanciranje maksimalnih iznosa do 500.000,00 kn po prijavi, prijavitelj može ostvariti uz potporu od 80% (projekti vezani uz zaštitu, upravljanje i očuvanje zaštićenih dijelova prirode ili se provode na području posebne državne skrbi ili na prvoj skupini otoka, odnosno prvoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave, indeksa razvijenosti manjeg od 75% prosjeka RH ili prvoj skupini JLS-ova) , 60% ( za projekte koji se provode na drugoj skupini otoka, brdsko-planinskom području, drugoj skupini JLR(R)S ili drugoj skupini JLS-a po indeksu razvijenosti) ili 40% (za projekte koji se provode na drugim područjima RH).

Ukupna alokacija je 10.000.000,00 kn. Sredstava se dijele po raspoloživosti do njihovog iskorištenja ili do konca godine, ukoliko se prije ne objavi obustava (zbog iscrpljenja sredstava).

Prihvatljivi troškovi i aktivnosti:

 • izrada glavnog projekta
 • nabavka i ugradnja jednog ili više novih sustava OIE (nabavka kotla na drvnu sječku / pelete ili pirolitičkim kotlom na drva za grijanje prostorija i potrošnje vode; dizalice topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora, sunčanih toplinskih pretvarača, fotonaponskih pretvarača).
 • stručnog nadzora

Tekst poziva s dodatnim informacijama nalazi se ovdje!

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X