logo

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Javni natječaj za sufinanciranje udruga za projekte ponovne uporabe (recikliranja)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnog društva na koji se mogu prijaviti projekti čijom se provedbom doprinosi i potiče razmjena ponovne uporabe te projekti koji uključuju održavanje ekoloških radionica i organiziranje ronilačkih akcija za prikupljanje otpada s morskog dna. Rok za prijavu je 31. siječnja 2020.

Provedba projekta treba biti dovršena najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora.

Raspoloživa sredstva po ovom Natječaju iznose 800.000,00 kuna.

Najniži mogući iznos donacije po pojedinom projektu je 20.000,00 kn, dok je najveći iznos 60.000,00 kn.

Odgovornost za sigurnost korištenja proizvoda iz ponovne uporabe je na korisnicima Natječaja, a proizvode je potrebno označiti znakom “ponovna uporaba”, koji je dostupan na stranicama Fonda.

Pravo na prijavu projekta na Natječaj imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama.

Prijaviti se može udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje 1 godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Natječaja.
Udruga treba biti programski usmjerena na rad u području ekologije, zaštite okoliša i prirode, zaštite mora i morskog okoliša te održivog razvoja, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, te koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno i uredno financijsko poslovanje. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnog područja Natječaja. Partnerstvo je potrebno dokazati ovjerenom Izjavom o partnerstvu.

Prijave se dostavljaju na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnoj stranici Fonda.

Onečišćenje okoliša predstavlja jedan od najvećih ekoloških problema današnjice. Provedbom ovakvih projekata izgrađuje se svijest građana o važnosti sprječavanja nastanka otpada kao i o njegovom pravilnom postupanju. Također se i doprinosi stvaranju zajedničkog osjećaja odgovornosti prema okolišu, kao i promicanja važnosti ponovne uporabe te čišćenja morskog otpada koji zapravo dolazi s kopna, odbačen od čovjeka izravno u more. Takvo stanje uzrokuje ili može prouzročiti pogubne posljedice za biljni i životinjski svijet te ugroziti ljudsko zdravlje. Fond će iz tog razloga nastaviti poticati ovakve aktivnosti koje ujedno sadrže i neiskorišteni potencijal za ekološki prihvatljive gospodarske i socijalne aktivnosti sukladno konceptu kružnog gospodarstva.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X