logo

FEBEA održala međunarodnu konferenciju u Splitu na temu sinergije etičnog financiranja s društvenim i tehničkim inovacijama

Lokalna akcijska grupa Zagora sudjelovala je u radu međunarodne konferencije koju je u povodu proslave 15-te godine uspješnog djelovanja u splitskoj Sveučilišnoj knjižnici organizirala FEBEA (Europsko udruženje etičnih i alternativnih banaka) uz domaćinstvo ZEF-a (Zadruge za etično financiranje) na temu SOCINNOVETHICS:  Sinergija etičnog financiranja s društvenim i tehničkim inovacijama.

Na poziv LEADER mreže Hrvatske LAG Zagora je sudjelovao u radu međunarodne konferencije koju je u povodu 15-te godišnjice vlastitog djelovanja organiziralo Europsko udruženje etičnih i alternativnih banaka u Splitu, 6. i 7. lipnja 2016. godine. FEBEA je domaćinstvo prepustila ZEF-u (Zadruzi za etično financiranje) koja će do kraja ove godine osnovati prvu etičnu banku u Republici Hrvatskoj. FEBEA koja okuplja sveukupno 28 članica (etičnih i alternativnih banaka) iz 15 europskih država, održala je konferenciju na temu: “Sinergija etičnog financiranja s društvenim i tehničkim inovacijama” na kojoj su u panel-raspravi sudjelovali brojni uglednici iz nekoliko europskih zemalja.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

U uvodnoj radionici na temu razvoja alternativnih i inovativnih oblika financiranja koja je za cilj imala demonstrirati tehnološke inovacije koje će alternativnim pružateljima usluga omogućiti nadopunu klasičnih bankarskih usluga, raspravljalo se o otvaranju novih tržišnih niša u bankarskom sektoru te dao pogled u budućnost s naglaskom na potencijal demokratizacije financijskih usluga. Robert Pašičko (UNDP, Crowdfunding Academy), Antonio Šeparović (Oradian) I Giuseppe Littera (Sardex), vodili su raspravu o novim izazovima s kojima se susreće bankarski sektor (regulative, zaduženost, tehničko nasljeđe). Radionicu o inovativnim financijskim partnerstvima kojom se nastojalo približiti sinergiju društvenih inicijativa i etičnog bankarstva na lokalnim razinama, vodili su: Mathieu Richard (Enercoop), Alexadros Filippidis (SEYN), Jan Olsson (REVES). Specifične etične projekte koji mogu pokrenuti  promjene na lokalnim i globalnim razinama predstavljali su: Judith Hitchman (Urgenci), Bojan Pečnik (Hipersfera), Renata Brkić (EMBA) i Zoran Puljić (Zaklada Mozaik). U posljednjoj radionici na temu izazova migracija u mediteranskom području svoja viđenja o inovativnim inicijativama za razvoj Mediterana kroz podršku etičnog financiranja i društvene ekonomije na temelju izazova u regiji dali su: Dominiyue Lesaffre (SIDI), Enrique de Villamore (SCP/RAC), Davide Libralesso (ETIMOS) i Maja Jurišić (SEYN). Cjelokupnu konferenciju otvorio je potpredsjednik Vlade gosp. Božo Petrov, a kao moderator vodio gosp. Goran Jeras, upravitelj Zadruge za etično financiranje. LAG Zagora je sudjelovanje na ovoj konferenciji usmjerio k traženju potencijalnih međunarodnih partnera za realizaciju mogućih projekata suradnje usmjerenih razvoju lokalnih zajednica s područja LAG-a osobito na području razvoja socijalnog i inovativnog poduzetništva.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X