logo

EACEA raspisala natječaj za mjeru 2.3. Projekti civilnog društva u sklopu programa Europa za građane 2014.-2020.

EACEA je otvorila natječaj u sklopu 2. cjeline – demokratski angažman i građansko sudjelovanje, Mjera 2.3. Projekti civilnog društva, s rokom prijave do 1.9.2020. do 17 sati po Briselskom vremenu.

Mjera 2.3. Projekti civilnog društva dio je potprograma 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje koja ima za cilj financirati projekte koji okupljaju građane/ke u aktivnostima koje su izravno povezane s politikama Unijekako bi im se pružila prilika daaktivno sudjeluju u njihovom oblikovanju. Projektom treba poticati i organizirati promišljanje, rasprave ili druge aktivnosti povezane s temama višegodišnjih prioriteta Programa i predložiti praktična rješenja do kojih se može doći suradnjom ili koordinacijom na europskoj razini.

Važno je istaknuti kako je potrebno uključiti velik broj građana/ki, što podrazumijeva stvaranje transnacionalnih partnerstava i razvijanje mreža organizacija aktivnih u relevantnom području, koje direktno uključuju građane iz različitih društvenih skupina u procese odlučivanja na EU razini.

Važno je da se tema projekta uklapa u jedan od višegodišnjih prioriteta:

  1. Rasprava o budućnosti Europe i izazovi euroskepticizma,
  2. Poticanje solidarnosti u vremenima krize,
  3. Poticanje interkulturalnog dijaloga i međusobno razumijevanje te borba protiv stigmatizacije izbjeglica i manjinskih skupina.

 

Rokovi za podnošenje zahtjeva te razdoblja prihvatljivosti

U ovoj mjeri rok za prijavu je 01.09.2020, a aktivnosti projekta moraju započeti 1.ožujka i 31.kolovoza naredne godine.

 

Podnositelji prijava i partneri

Vrsta organizacije: neprofitne organizacije, uključujući organizacije civilnog društva, obrazovne, kulturne ili istraživačke institucije, druge organizacije koje sudjeluju u projektu mogu biti i javna tijela lokalne/regionalne uprave.

Broj partnera: projekt mora uključivati organizacije iz najmanje tri prihvatljive zemlje od kojih su barem dvije države članice EU-a.

 

Priroda i veličina projekta

Mjesto aktivnosti: aktivnosti se moraju odvijati u bilo kojoj prihvatljivoj zemlji.

Maksimalno trajanje projekta: do 18 mjeseci.

 

Financiranje

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: do 150.000 EUR.

Načelo su-financiranja: sredstva potrebna za provedbu projekta ne mogu biti u potpunosti pokrivena bespovratnim sredstvima EU-a. Korisnik ne mora navesti dokaze o izvorima sufinanciranja u prijavi za bespovratna sredstva i nije određen obvezan postotak sufinanciranja.

Iznos pred-financiranja: 40-60% iznosa granta, s isplatom u roku od 30 dana nakon slanja Odluke o financiranju.

 

Natječaju kao i dodatnim informacijama, možete pristupiti ovdje.

Preostale natječaje u sklopu cjeline 2, za mjeru 2.1 Bratimljene gradova i 2.2. Umrežavanje gradova EACEA planira raspisati sredinom lipnja.

Dodatne informacije ili pitanja vezana za pripremu projektnog prijedloga, potražite putem e-mail adrese: europazagradane@udruge.vlada.hr

 

 

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X