logo

EACEA objavila natječaje u sklopu programa Europa za građane za 2020. /Potprogrami: Europsko sjećanje i Demokratski angažman i građansko sudjelovanje/

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) objavila je sve natječaje u sklopu programa Europa za građane 2014-2020 za 2020. godinu, točnije za potprogram 1.1. Europsko sjećanje i u sklopu potprograma Demokratski angažman i građansko sudjelovanje: 2.1. Bratimljenje gradova s rokom za prijavu 4. veljače 2020., zatim 2.2. Umrežavanje gradova s rokom prijave, 4. ožujka te za mjeru 2.3. projekti civilnog društva s rokom 1. rujna 2020.

Europsko sjećanje

 • Potprogramom  Europsko sjećanje podupiru se aktivnosti koje pozivaju na promišljanje europske kulturne raznolikosti i zajedničkih vrijednosti u najširem smislu.
  Rok za prijavu: 1. veljače 2020. godine.
  Podnositelji prijava i partneri: tijela lokalne samouprave ili neprofitne organizacije, uključujući organizacije civilnog društva, udruge preživjelih te kulturne organizacije, organizacije mladih, obrazovne i istraživačke organizacije.
  Maksimalno trajanje projekta: 18 mjeseci.
  Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: do 100.000 EUR.

U sklopu potprograma 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje objavljeni su natječaji za mjere:

 • 1. Bratimljenje gradova / općina / županija 
  Osnovni cilj: poduprijeti projekte koji okupljaju najmanje dvije općine/grada/županija ili druge neprofitne organizacije koje predstavljaju lokalnu samoupravu na manifestaciji bratimljenja.
  Rok za prijavu: 4. veljače. 2020. godine.
  Podnositelji prijava i partneri: gradovi/općine ili njihovi odbori za bratimljenje ili druge neprofitne organizacije što predstavljaju lokalnu samoupravu.
  Maksimalno trajanje projekta: od 21 dan.
  Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: do 25.000 EUR.
 • 2. Umrežavanje gradova / općina / županija
  Osnovni cilj: umrežavanje općina, gradova, županija ili njihovih udruženja u vezi s pitanjima od zajedničkog interesa. Smisao stvaranja mreža  gradova jest razvoj tematske i dugotrajne suradnje među njima.
  Rok za prijavu: 4. ožujka 2020. godine.
  Podnositelji prijava i partneri: gradovi/općine ili njihovi odbori za bratimljenje ili mreže, druge razine tijela lokalne/regionalne uprave, savezi/udruženja tijela lokalne uprave, neprofitne organizacije koje predstavljaju tijela lokalne uprave te neprofitne organizacije koje mogu sudjelovati kao partneri u projektu.
  Maksimalno trajanje projekta: do 24 mjeseca.
  Maksimalan iznos bespovratnih sredstava: do 150.000 EUR.
 • 3. Projekti civilnog društva
  Osnovni cilj: financirati projekte koji okupljaju građane/ke u aktivnostima koje su izravno povezane s politikama Unije kako bi im se pružila prilika da aktivno sudjeluju u njihovom oblikovanju.
  Rok za prijavu: 1. rujna 2020. godine.
  Podnositelji prijava i partneri: neprofitne organizacije, uključujući organizacije civilnog društva, obrazovne, kulturne ili istraživačke institucije, druge organizacije koje sudjeluju u projektu mogu biti i javna tijela lokalne/regionalne uprave.
  Maksimalno trajanje projekta: do 18 mjeseci.
  Maksimalan iznos bespovratnih sredstava: do 150.000 EUR.

Sve prijave moraju biti poslane do 17 sati (Briselsko vrijeme).

Obrasci za prijavu projektnih prijedloga dostupni su na novom portalu  Funding and Tenders opportunites, a objavljeni su i na stranicama Izvršne agencije, pod sekcijom “Funding“.

Programski vodič na engleskom jeziku za 2020. godinu, možete preuzeti  ovdje.

Prioritete programa Europa za građane za 2020. godinu možete preuzeti  ovdje.

* Više informacija: http://europazagradane.hr/2020/01/03/6980/

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X