logo

Donesene odluke o odabiru projekata na LAG Zagora natječaju za TO 3.1.1

Upravni odbor LAG-a Zagora donio svoje Odluke o odabiru projekata pristiglih na LAG Zagora natječaj za tip operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljenih usluga za ruralno stanovništvo” iz LRS LAG-a ZAgora za razdoblje 2014.-2020. Odabrano je sveukupno 5 projektnih prijava ukupne vrijednosti 2.508.151,25 HRK, namijenjenih manjim infrastrukturnim zahvatima (izgradnje, rekonstrukcije i/ili opremanja) prostora namijenjenih javnoj uporabi na području LAG-a Zagora.  

Sredinom 2019. godine LAG Zagora je raspisao natječaj za tip operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ iz LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020.godine

Na prvi (1.) LAG Natječaj za TO 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ iz LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020, a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja je pristiglo sveukupno 7 projektnih prijava iz svih općina u obuhvatu LAG-a Zagora.

Nakon obavljene administrativne kontrole i ocjenjivanja, utvrđeno je da 5 projektnih prijava udovoljavaju uvjetima LAG Zagora natječaja. Dva nositelja projekta su u fazi administrativne kontrole poslala Odluku o odustajanju od prijave na predmetni LAG Natječaj za TO 3.1.1., zbog potrebe usklade obvezne dokumentacije.

Članovi Upravnog odbora su na svojoj redovnoj sjednici Upravnog odbora LAG-a Zagora održanoj dana 02.06.2020. godine donijeli Odluke o odabiru projekta za 5 projektnih prijave u ukupnoj vrijednosti od 2.508.151,25 HRK. Nositeljima projekata koji su poslali Odluke o odustajanju od prijave na LAG Natječaj za TO 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“  izdaju se Potvrde o odustajanju.

Potpora po pojedinom projektu iznosi do maksimalnih 70.000,00 EUR-a, odnosno 518.875,00 HRK.

Temeljem Odluke Upravnog odbora donesene na istoj sjednici, ured LAG-a Zagora će za odobrenih 5 projektnih prijava, podnijeti službeni Zahtjev za potporu Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju RH, od koje će prijavitelji dobiti i konačnu Odluku o dodjeli odobrenih sredstava.

Čestitamo svima koji su ostvarili pravo na potporu na LAG razini i želimo nadalje, uspjeha u provedbi projektnih aktivnosti.

U prilogu se nalazi konačna rang lista odobrenih projektnih prijava na LAG razini.

KONAČNA RANG LISTA ODOBRENIH PROJEKATA NA NATJEČAJU ZA TO 3.1.1.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X