logo

Donesene odluke o odabiru projekata na LAG Zagora natječaju za TO 3.1.1

Upravni odbor LAG-a Zagora donio svoje Odluke o odabiru projekata pristiglih na LAG Zagora natječaj za tip operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljenih usluga za ruralno stanovništvo” iz LRS LAG-a ZAgora za razdoblje 2014.-2020. Odabrano je sveukupno 5 projektnih prijava ukupne vrijednosti 2.508.151,25 HRK, namijenjenih manjim infrastrukturnim zahvatima (izgradnje, rekonstrukcije i/ili opremanja) prostora namijenjenih javnoj uporabi na području LAG-a Zagora.  

Sredinom 2019. godine LAG Zagora je raspisao natječaj za tip operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ iz LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020.godine

Na prvi (1.) LAG Natječaj za TO 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ iz LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020, a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja je pristiglo sveukupno 7 projektnih prijava iz svih općina u obuhvatu LAG-a Zagora.

Nakon obavljene administrativne kontrole i ocjenjivanja, utvrđeno je da 5 projektnih prijava udovoljavaju uvjetima LAG Zagora natječaja. Dva nositelja projekta su u fazi administrativne kontrole poslala Odluku o odustajanju od prijave na predmetni LAG Natječaj za TO 3.1.1., zbog potrebe usklade obvezne dokumentacije.

Članovi Upravnog odbora su na svojoj redovnoj sjednici Upravnog odbora LAG-a Zagora održanoj dana 02.06.2020. godine donijeli Odluke o odabiru projekta za 5 projektnih prijave u ukupnoj vrijednosti od 2.508.151,25 HRK. Nositeljima projekata koji su poslali Odluke o odustajanju od prijave na LAG Natječaj za TO 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“  izdaju se Potvrde o odustajanju.

Potpora po pojedinom projektu iznosi do maksimalnih 70.000,00 EUR-a, odnosno 518.875,00 HRK.

Temeljem Odluke Upravnog odbora donesene na istoj sjednici, ured LAG-a Zagora će za odobrenih 5 projektnih prijava, podnijeti službeni Zahtjev za potporu Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju RH, od koje će prijavitelji dobiti i konačnu Odluku o dodjeli odobrenih sredstava.

Čestitamo svima koji su ostvarili pravo na potporu na LAG razini i želimo nadalje, uspjeha u provedbi projektnih aktivnosti.

U prilogu se nalazi konačna rang lista odobrenih projektnih prijava na LAG razini.

KONAČNA RANG LISTA ODOBRENIH PROJEKATA NA NATJEČAJU ZA TO 3.1.1.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V4/2020.)

Praktični vodič kroz porezni sustav za OPG-ove

Mediji o nama

ERASMUS + Projekt razmjene mladih “UNESCOnnect us!” / televizijski prilog

ERASMUS + Projekt razmjene mladih “Game of Stones” / televizijski prilog

X