logo

Donesene odluke o odabiru projekata na LAG razini za LAG Zagora natječaj za TO 1.1.2 “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

Upravni odbor LAG-a Zagora donio svoje Odluke o odabiru projekata pristiglih na LAG Zagora natječaj za tip operacije 1.1.2 “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” iz LRS LAG-a ZAgora za razdoblje 2014.-2020. Odabrano su 2 projektne prijave ukupne vrijednosti 339.398,34 HRK, kojima se u osnovi namjerava unaprijediti proizvodno poslovanje mikro / malih poduzetnika s područja LAG-a Zagora koji se bave preradom primarnih poljoprivrednih proizvoda.  

Koncem prosinca 2019. godine LAG Zagora je raspisao natječaj za tip operacije 1.1.2„Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ iz LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020.godine

Na prvi (1.) LAG Natječaj za TO 1.1.2„Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ iz LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020, a koji je sukladan tipu operacije 4.2.1 iz Programa ruralnog razvoja je pristiglo sveukupno 2 projektne prijave.

Nakon obavljene administrativne kontrole i ocjenjivanja, utvrđeno je da obje prijave udovoljavaju uvjetima LAG Zagora natječaja.  Članovi Upravnog odbora su na svojoj redovnoj sjednici Upravnog odbora LAG-a Zagora održanoj u petak, 10.07.2020. godine donijeli Odluke o odabiru projekta za 2 projektne prijave u ukupnoj vrijednosti potpore za obje projektne prijave od 339.398,34 HRK.

Potpora po pojedinom projektu mogla je biti od min. 15.000 do maks. 30.000 EUR-a. Odabrani projekti ostvaruju, temeljem zadovoljenih kriterija 50%-tno sufinanciranje planiranih prihvatljivih aktivnosti.

Temeljem Odluke Upravnog odbora donesene na istoj sjednici, ured LAG-a Zagora će za odobrene 2 projektne prijave, podnijeti službeni Zahtjev za potporu Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju RH, od koje će prijavitelji dobiti i konačnu Odluku o dodjeli odobrenih sredstava.

Čestitamo svima koji su ostvarili pravo na potporu na LAG razini i želimo nadalje uspjeha u svim narednim koracima u provedbi projekta, od dobivanja odluke o dodjeli sredstva, pa sve do konačne isplate po završetku provedbe.

U prilogu se nalazi konačna rang lista odobrenih projektnih prijava na LAG razini.

KONAČNA RANG LISTA ODOBRENIH PROJEKATA NA NATJEČAJU ZA TO 1.1.2

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X