logo

Donesene odluke o odabiru projekata na LAG razini za LAG Zagora natječaj za TO 1.1.2 “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

Upravni odbor LAG-a Zagora donio svoje Odluke o odabiru projekata pristiglih na LAG Zagora natječaj za tip operacije 1.1.2 “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” iz LRS LAG-a ZAgora za razdoblje 2014.-2020. Odabrano su 2 projektne prijave ukupne vrijednosti 339.398,34 HRK, kojima se u osnovi namjerava unaprijediti proizvodno poslovanje mikro / malih poduzetnika s područja LAG-a Zagora koji se bave preradom primarnih poljoprivrednih proizvoda.  

Koncem prosinca 2019. godine LAG Zagora je raspisao natječaj za tip operacije 1.1.2„Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ iz LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020.godine

Na prvi (1.) LAG Natječaj za TO 1.1.2„Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ iz LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020, a koji je sukladan tipu operacije 4.2.1 iz Programa ruralnog razvoja je pristiglo sveukupno 2 projektne prijave.

Nakon obavljene administrativne kontrole i ocjenjivanja, utvrđeno je da obje prijave udovoljavaju uvjetima LAG Zagora natječaja.  Članovi Upravnog odbora su na svojoj redovnoj sjednici Upravnog odbora LAG-a Zagora održanoj u petak, 10.07.2020. godine donijeli Odluke o odabiru projekta za 2 projektne prijave u ukupnoj vrijednosti potpore za obje projektne prijave od 339.398,34 HRK.

Potpora po pojedinom projektu mogla je biti od min. 15.000 do maks. 30.000 EUR-a. Odabrani projekti ostvaruju, temeljem zadovoljenih kriterija 50%-tno sufinanciranje planiranih prihvatljivih aktivnosti.

Temeljem Odluke Upravnog odbora donesene na istoj sjednici, ured LAG-a Zagora će za odobrene 2 projektne prijave, podnijeti službeni Zahtjev za potporu Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju RH, od koje će prijavitelji dobiti i konačnu Odluku o dodjeli odobrenih sredstava.

Čestitamo svima koji su ostvarili pravo na potporu na LAG razini i želimo nadalje uspjeha u svim narednim koracima u provedbi projekta, od dobivanja odluke o dodjeli sredstva, pa sve do konačne isplate po završetku provedbe.

U prilogu se nalazi konačna rang lista odobrenih projektnih prijava na LAG razini.

KONAČNA RANG LISTA ODOBRENIH PROJEKATA NA NATJEČAJU ZA TO 1.1.2

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V4/2020.)

Praktični vodič kroz porezni sustav za OPG-ove

Mediji o nama

ERASMUS + Projekt razmjene mladih “UNESCOnnect us!” / televizijski prilog

ERASMUS + Projekt razmjene mladih “Game of Stones” / televizijski prilog

X