logo

Donesene odluke o odabiru projekata na IV. LAG Zagora natječaju /II. natječaju za TO 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljenih usluga za ruralno stanovništvo” LRS LAG-a Zagora za 2014.-2020./

Na X. sjednici održanoj 27.05.2021. godine, Upravni odbor LAG-a Zagora donio je Odluke o odabiru projekata pristiglih na IV po redu LAG Zagora natječaj, odnosno drugi za tip operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljenih usluga za ruralno stanovništvo” iz LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. Odabrane su sveukupno 3 projektne prijave ukupne vrijednosti  1.185.971,79 HRK, namijenjenih manjim infrastrukturnim zahvatima (izgradnje, rekonstrukcije i/ili opremanja) prostora namijenjenih javnoj uporabi na području LAG-a Zagora.

U siječnju 2021. godine LAG Zagora je objavio IV. po redu LAG natječaj za provedbu LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020., odnosno II. LAG Zagora natječaj za tip operacije “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo” iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020.

Na IV. LAG Natječaj, odnosno II. za TO 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ iz LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014-2020, a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja pristigle su sveukupno 3 projektne prijave iz općina u obuhvatu LAG-a Zagora.

Nakon obavljene administrativne kontrole i ocjenjivanja projektnih prijedloga, utvrđeno je da sve 3 projektne prijave udovoljavaju uvjetima LAG Zagora natječaja.

Članovi Upravnog odbora su na svojoj X. redovnoj sjednici Upravnog odbora LAG-a Zagora održanoj dana 27.05.2021. godine donijeli Odluke o odabiru projekta za 3 projektne prijave u ukupnoj vrijednosti od 1.185.971,79 HRK.

Potpora po pojedinom projektu iznosi ne prelazi maksimalnih 70.000,00 EUR-a, odnosno 528.633,00 HRK.

Temeljem Odluke Upravnog odbora donesene na istoj sjednici, ured LAG-a Zagora će za odobrene 3 projektne prijave, podnijeti službeni Zahtjev za potporu Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju RH, od koje će prijavitelji dobiti i konačnu Odluku o dodjeli odobrenih sredstava.

Čestitamo svima koji su ostvarili pravo na potporu na LAG razini i želimo nadalje, uspjeha u provedbi projektnih aktivnosti.

U prilogu se nalazi konačna rang lista odobrenih projektnih prijava na LAG razini.

KONACNA RANG LISTA ODOBRENIH PROJEKATA IV LAG ZAGORA NATJEČAJA

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X