logo

Donesena Odluka o odabiru projekata pristiglih na Prvi LAG natječaj za TO 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

IMG_3275Članovi Upravnog odbora LAG-a Zagora na redovnoj sjednici Upravnog odbora održanoj 29. prosinca 2018. godine u Dugopolju, donijeli su Odluku o odabiru projekata pristiglih na Prvi LAG natječaj za TO 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Nakon odrađene analize I i analize II pristiglih projektnih prijedloga na Prvi LAG natječaj LAG-a Zagora za tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava“, utvrđena je preliminarna rang-lista ocijenjenih projektnih prijedloga. Članovi Upravnog odbora LAG-a Zagora donijeli su Odluku o odabiru projektnih prijedloga po Prvom LAG natječaju LAG-a Zagora za TO 1.1.3. „Potpora razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava“. Nositelji projekata imaju pravo podnijeti prigovor na odluke Upravnog odbora LAG-a Zagora u roku od 8 dana od primitka Odluke o odabiru/odbijanju projekta od strane LAG-a Zagora.

IMG_3295

Nakon odabira projekata, LAG Zagora u ime i za račun nositelja projekata podnijet će Zahtjev za potporu za odabrane projekte Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem AGRONET-a. Postupak dodjele potpore nositeljima projekata provodi Agencija za plaćanja, u skladu s odredbama Pravilnika i Natječaja za provedbu LRS LAG Zagora za razdoblje 2014.-2020. Administrativnu kontrolu Zahtjeva za potporu provodi Agencija za plaćanja i donosi sljedeće konačne odluke nositeljima projekata:

  • Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu ili
  • Odluku o dodjeli sredstava

Javna potpora nositelju projekta isplaćuje se temeljem Zahtjeva za isplatu (u dvije rate) koji nositelj projekta podnosi u Agenciji za plaćanja nakon donošenja konačne Odluke o dodjeli sredstava.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X