logo

Diseminacija EVS projekta “Grow, Latvia!”

Latvijska organizacija za mlade “Latvijas Jauniesu Attistibas Centrs” uspješno je završila projekt “Grow, LatvIa!”, čije je rezultate korisno diseminirati kako bi se potaknulo mlade s područja LAG-a Zagora na pokretanje građanskih inicijativa u ruralnim zajednicama. Tijekom projekta “Grow, Latvia!” dvoje mladih ukrajinskih volontera posjetilo je Latviju kako bi, na osobnu inicijativu, pokrenuli i razvili niz aktivnosti u latvijskoj zajednici.  Rezultati ovog projekta sigurno će motivirati mlade s područja Dalmatinske zagore i potaknuti ih na pokretanje i sudjelovanje u projetima Europske volonterske sluzbe. Ciljevi i rezultati projekta vidljivi su OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X