logo

Dana 09.03.2018. stupio je na snagu novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu

polj.zemljište

Prema novom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu ovlasti za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem preuzimaju jedinice lokalne samouprave.

 

 

 

 

 

 

Općine i gradovi dužni su donijeti Programe raspolaganja u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu Zakona.

Državno zemljište daje se u zakup putem javnog natječaja na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje. Natječaj za zakup raspisuje se za katastarske čestice koje čine proizvodno-tehnološke cjeline površine najviše do 100 hektara.

Pravo prvenstva na javnom natječaju za zakup imaju: nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća, kojima je poljoprivreda primarna djelatnost, koji je najmanje tri godine do objave javnog natječaja vlasnik ili posjednik stoke; dosadašnji posjednik; mladi poljoprivrednici do 41 godinu života, OPG-i koji ima sjedište na području općine ili grada gdje se zemljište nalazi.

Zakon propisuje i prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta. U kontinentalnom području mogu se kupiti katastarske čestice površine do 10 ha a u priobalnom području do 1 ha. Jedan kupac može na području Republike Hrvatske kupiti državnog zemljišta maksimalno do 50 ha za kontinentalno područje i do 5 ha za priobalno područje.

Zakonom je također propisano da Ministarstvo poljoprivrede preuzima sve poslove i radnike Agencije za poljoprivredno zemljište jer Agencija prestaje s radom.

Više informacija na OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X