logo

Članovi Upravnog odbora LAG-a Zagora izglasali Odluku o I. izmjeni teksta LAG Natječaja za provedbu LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. TO 3.1.1 “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo”

Članovi Upravnog odbora LAG-a Zagora na redovnoj sjednici održanoj 24. studenog 2023. godine u Dugopolju, jednoglasno su donijeli Odluku o I. izmjeni teksta LAG Natječaja za provedbu LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. TO 3.1.1 “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo”, a koji je sukladan TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Tekst Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. ,,Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ (01/23-3-1-1) iz Članka 1.1 Predmet, svrha i raspoloživa sredstva Natječaja:

„Raspoloživa sredstva: 46.521,56 EUR“

se mijenja i glasi:

„Raspoloživa sredstva: 83.409,54 EUR.“

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tekst konačne odluke nalazi se u sljedećem privitku: Odluka Upravnog odbora o I. izmjeni VI. LAG Zagora natječaja / VI. natječaja za TO 3.1.1.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X