logo

Članovi LAG-a Zagora na edukaciji za pripremu PG-ova za prijavu na natječaj za podmjeru 6.3.

unnamedJavna Ustanova RERA SD u suradnji s konzultantskom tvrtkom Moneo d. o. o. organizira petodnevnu edukaciju „Priprema projekata kroz Program ruralnog razvoja“ u sklopu programa edukacije EU škola, na kojoj sudjeluju i članovi i volonteri LAG-a Zagora

 

 

U periodu od 20.02. do 24.02. 2017. godine, JU RERA SD u suradnji s konzultantskom tvrtkom Moneo d.o.o. organizira intenzivnu radionicu na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Na edukaciji i radionici sudjeluju i članovi i volonteri LAG-a Zagora zajedno s voditeljicom ureda gđom. Marijanom Botić Rogošić. Polaznici edukacije konkretnije su upoznavaju s poreznim aspektima djelovanja svih oblika poljoprivrednih gospodarstava i pratećim zakonskim regulativama, te u višesatnim dnevnim radionicama izrađuju konkretne poslovne planove za potencijalne prijavitelje na  Natječaj za provedbu podmjere 6. 3. Svrha radionice je osposobiti polaznike za konkretno pisanje poslovnih planova,  prikupljanje neophodne dokumentacije, poslovno educiranje korisnika u smislu poreznog savjetovanja i izradu prijave na natječaj putem AGRONET-a za krajnjeg korisnika. S područja LAG-a Zagora, edukaciju će završiti 5 polaznika. Svi će polaznici svojim stečenim znanjima i vještinama pripomoći realizaciji i pripremi što većeg broja prijava na aktualno otvoreni i za studeni najavljeni nacionalni natječaj za podmjeru 6.3, odnosno na budući natječaj za istu podmjeru koji će otvarati LAG Zagora.

RERA radionica

Na istoj edukaciji sudjeluje i 30-tak mladih osoba na stručnom osposobljavanju u JU RERA SD, koji će tijekom 2017. godine također pomagati poljoprivrednicima s područja cijele Splitsko-dalmatinske županije u izradi poslovnih planova za navedeni natječaj.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X