logo

ČISTOĆA d.o.o. Split objavila Javni natječaj za dodjelu donacija u 2019. godini

Na ovaj natječaj mogu se javiti isključivo projekti organizacija koje su registrirane kao udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge, pravne osobe vjerskih zajednica ili druge privatne pravne osobe koje u svom temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice.

Projekti moraju biti vezani uz jedno od sljedećih programskih područja djelovanja:

1. zaštita okoliša,

2. humanitarni projekti i zaštita ljudskih prava,

3. obrazovanje, znanost i odgoj,

4. sport,

5. kultura, kulturna baština i umjetnost

Prihvatljivi troškovi su:

 – ljudski resursi

– putovanja

– oprema i roba

– ostali troškovi i usluge (edukacija, troškovi praćenja i vrednovanja projekta, troškovi vezani za provedbu pojedinih aktivnosti projekta…)

– troškovi režija vezani za provedbu projekta

Rok za podnošenje prijava je do 25.travnja 2019.godine.

Više informacija i natječajna dokumentacija dostupno je OVDJE.


Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X