logo

Čistoća d.o.o. Split objavila javni natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini

ksnte za smetjeTvrtka Čistoća d.o.o. Split, objavila Javni natječaj za dodjelu financijske potpore u 2018. godini namijenjen neprofitnom civilnom sektoru (udrugama, zakladama, socijalnim zadrugama,…) za projekte u području: zaštite okoliša, humanitarnog djelovanja, obrazovanja, znanosti i odgoja, sporta i kulture i umjetnosti.

Na ovaj natječaj mogu se javiti isključivo projekti organizacija koje su registrirane kao udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge, pravne osobe vjerskih zajednica ili druge privatne pravne osobe koje u svom temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice.
Ukupna financijska omotnica: 320.000,00 kn

Financijska omotnica prema programskim područjima djelovanja:

 • zaštita okoliša (donacije u ukupnom iznosu od maksimalno 60.000,00 kuna),
 • humanitarni projekti i zaštita ljudskih prava (donacije u ukupnom iznosu od maksimalno 60.000,00 kuna),
 • obrazovanje, znanost i odgoj (donacije u ukupnom iznosu od maksimalno 60.000,00 kuna),
 • sport (donacije u ukupnom iznosu od maksimalno 80.000,00 kuna) i
 • kultura, kulturna baština i umjetnost (donacije u ukupnom iznosu od maksimalno 60.000,00 kuna).

 Očekivani broj financiranih projekata po programskim područjima:

 • zaštita okoliša (15 projekta),
 • humanitarni projekti i zaštita ljudskih prava (15 projekata),
 • obrazovanje, znanost i odgoj (15 projekata),
 • sport (30 projekata) i
 • kultura, kulturna baština i umjetnost (15 projekata).

Prihvatljivi troškovi:

 • ljudski resursi,
 • putovanja,
 • oprema i roba,
 • ostali troškovi usluga (edukacije, troškovi praćenja i vrednovanja projekta, troškovi vezani za provedbu pojedinih aktivnosti projekta…)
 • troškovi režija vezani za provedbu projekta

Neprihvatljivi troškovi:

 • carinske, uvozne ili bilo kakve druge naknade
 • novčane ili bilo kakve druge kazne
 • režijski troškovi nevezani uz projekt
 • režijski troškovi na ime fizičke osobe
 • investicijska ulaganja, izgradnja, adaptacija, opremanje prostora
 • tehnička oprema (osim ukoliko je neophodna za provedbu projekta)
 • troškovi aktivnosti koji spadaju u redovitu djelatnost tražitelja donacije

Obvezna dokumentacija:

 • obrazac za prijavu
 • preslika Izvatka iz odgovarajućeg registra (ne starija od 3 mjeseca)
 • životopis voditelja/ice projekta

Rok za prijavu:

Rok za podnošenje prijava je do 1. ožujka 2018. godine.

Više informacija o Javnom natječaju i natječajnoj dokumentaciji možete pogledati ovdje.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X