logo

Bespovratne potpore za aktivnosti članova MRR-a – javni poziv za dostavu prijedloga

seminarMreža za ruralni razvoj RH objavila je 9.11.2018. godine javni poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti za provedbu godišnjeg provedbenog akcijskog plana MRR-a za 2018. godinu (za aktivnosti iz perioda: 02.08. – 31.12.2018.), a koje su u skladu s akcijskim planom MRR-a za 2018. godinu.


Predmet poziva  je dodjela bespovratnih sredstava u skladu s Pravilnikom o Mreži za ruralni razvoj RH. Svrha poziva je provedba aktivnosti iz akcijskog plana MRR-a, godišnjeg provedbenog akcijskog plana MRR-a za 2018. godinu (za aktivnosti iz perioda: 02.08. – 31.12.2018.).

Prihvatljive aktivnosti  su propisane javnim pozivom, a odnose se na:

 1. Događanja koja se organiziraju u trajanju do najviše 3 dana (radionice, seminari, okrugli stolovi, konferencije, simpoziji, sajmovi i sl.)
 2. Istraživanja / analize / studije
 3. Promidžbeni materijali koji nisu sastavni dio aktivnosti iz točaka a), b) i d)
 4. Studijska putovanja u vezi provedbe Programa, ZPP-a odnosno ispunjavanja ciljeva MRR-a

Prihvatljivi troškovi:

Za aktivnost a)

 • usluge stručnjaka za provedbu aktivnosti
 • najam prostora i opreme za provedbu aktivnosti (uključujući tehničko osoblje)
 • konsekutivno/simultano prevođenje (uključujući opremu i tehničko osoblje)
 • hrana i piće za sudionike aktivnosti
 • promidžba aktivnosti (objave o aktivnosti putem svih oblika medija, potrošni materijal za provedbu aktivnosti, izrada promidžbenih materijala u vezi aktivnosti)
 • troškovi smještaja za sudionike aktivnosti.

Za aktivnost b)

 • usluge stručnjaka za provedbu aktivnosti
 • promidžba aktivnosti (potrošni materijal za provedbu aktivnosti, tiskanje rezultata
  istraživanja/analize/studije)

Za aktivnost c)

 • promidžbeni materijal (izrada promidžbenog materijala – brošura, video materijal i slično).

Za aktivnost d)

 • troškovi prijevoza
 • troškovi smještaja
 • dnevnica
 • kotizacija
 • konsekutivno/simultano prevođenje (uključujući opremu i tehničko osoblje).

Prihvatljivi prijavitelji: članovi MRR-a koji su to postali do dana objave ovog Poziva i imaju aktivniran korisnički račun zaključno s danom i vremenom početka podnošenja prijava, te imaju sjedište na području Republike Hrvatske.

Financijska omotnica:  250.000,00 kn

Intenzitet potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Iznos potpore:  5.000,00 – 50.000,00 kn.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: 14.11. (od 12:00) – 21.11.2018. (do 12:00)

Tekst javnog poziva: ovdje.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X