logo

APPRRR objavila prvi natječaj za obnovu suhozida, lokvi, poljoprivrednih terasa, krčenje zaraslih poljoprivrednih površina…

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je jučer, 25. lipnja 2020. godine prvi Natječaj iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za provedbu za provedbu za provedbu Podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“ – provedba tipa operacije 4.4.1 „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • Ulaganje u građenje terasastih parcela
 • Ulaganje u građenje vanjskih suhozida
 • Ulaganje u sadnju živice
 • Uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi (malčiranje, sječa,…)
 • Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u području rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka
 • Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u području rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka
 • Izgradnja novih (jednostavnih) nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka
 • Obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti na poljoprivrednom zemljištu koje nije održavano sukladno dobroj poljoprivrednoj praksi s obzirom na vrstu uporabe
 • Ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke
 • Kupnja zemljišta

 

Prihvatljivi su sljedeći korisnici:

 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika
 • javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili
 • udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti, zaštite okoliša i prirode.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 50.000.000,00 HRK, a intenzitet javne potpore iznosi 100%.

Najniža visina javne potpore po projektu je 400 EUR, dok najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 150.000 EUR.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 27. srpnja 2020. godine od 12:00 sati do 30. listopada 2020. godine do 12:00 sati

Svi dokumenti iz natječaja nalaze se: ovdje.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X