logo

APPRRR objavila novi natječaj za tip operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 4. svibnja 2020. Natječaj za provedbu Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ – provedba tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Svi uvjeti prihvatljivosti korisnika dani su u prilogu 1. natječajne dokumentacije koja je objavljena na službenim stranicama APPRRR-a, a čiju poveznicu možete naći na samom kraju ove objave.

Fiksni iznos javne potpore iznosi 50.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 120.000.000,00 kuna.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata)
 • Opremanje objekata
 • Kupnja zemljišta / objekata
 • Kupnja strojeva i opreme
 • Kupnja gospodarskog vozila i plovila u sektoru turizma i pružanja usluga koji će služiti za obavljanje djelatnosti
 • Kupnja živih životinja u sektoru turizma
 • Edukacije vezane za prijavljenu djelatnost
 • Promotivne aktivnosti vezane uz prijavljenu djelatnost
 • Izrada projektne dokumentacije (projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata, usluge stručnjaka za izradu poslovnog plana i dokumentacije)

 

Neprihvatljive aktivnosti:

 • Rabljena mehanizacija, vozila, plovila strojevi i oprema (izuzev opreme / linija za preradu)
 • Kupovina vozila namijenjena za cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu

 

Aktivnosti moraju biti opravdane – korisnik za svaku prikazanu aktivnost u planu aktivnosti i projektnom prijedlogu mora opravdati zašto bez te aktivnosti ne bi mogao pokrenuti djelatnost.

Korisnik mora opravdati visinu prikazanih iznosa aktivnosti, odnosno mora prikupiti neobvezujuću ponudu (osim za aktinvosti za koje su propisani maksimalni iznosi).

Maksimalni iznosi u svrhu pravdanja potpore:

 • Za građenje (izgradnju / rekonstrukciju) i opremanje objekata propisani su prilogom 8 natječaja
 • Za kupnju zemljišta / objekata iznosi – max. 37.000,00 kn
 • Za kupnju gospodarskih vozila iznosi max. 150.000,00 kn
 • Za kupnju plovila iznosi max. 178.000,00 kn
 • Za izradu projektne dokumentacije iznosi max. 37.000,00 kn.

Iznosi u projektnom prijedlogu mogu biti i veći, ali iznos potpore neće prelaziti naznačene iznose. Razliku korisnik plaća osobno.

Ulaganje u razvoj turističkih kapaciteta (smještajnih turističkih kapaciteta) nije moguć u naseljima koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave ineksa razvijenosti VII i VIII skupine, a koje su naznačene u prilogu 7. natječajne dokumentacije. Svi potencijalni prijavitelji s područja svih općina iz obuhvata LAG-a Zagora (Općina Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevica i Muć) su prihvatljivi i za ovu skupinu ulaganja.

 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 4. lipnja 2020. godine od 12:00 sati do 4. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati. Sve detalje pogledajte ovdje – na službenoj stranici APPRRR-a (natječajna dokumentacija).

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X