logo

Anketni upitnik – proizvodnja energije iz obnovljivih izvora

anketa2

Uprava za ruralni razvoj provodi anketu o zainteresiranosti potencijalnih korisnika za ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

 

 

 

 

Anketni upitnik ima 3 cilja:

  1. utvrditi razinu zainteresiranosti o uštedama/proizvodnji energije iz obnovljivih izvora energije,
  2. utvrditi eventualne zapreke prilikom prijave projekta i
  3. utvrditi potencijal za korištenje obnovljivih izvora energije na poljoprivrednim gospodarstvima/preradbenim pogonima.

Napominjemo da je anketa u potpunosti anonimna i da će odgovori biti zbirno obrađeni i analizirani. Rezultati će se koristiti isključivo za potrebe planiranja predstojećih natječaja za ulaganja u obnovljive izvore energije.

Molimo Vas da odvojite 10 minuta Vašeg vremena i popunite upitnik do kraja jer se samo upitnici popunjeni u cijelosti mogu iskoristiti za predviđene potrebe.

Unaprijed zahvaljujemo na suradnji.

Anketni upitnik popunite OVDJE.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X