logo

Akcijski plan otklanjanja uočenih pogrešaka u postupcima provedbe LRS LAG-a Zagora

Članovi  LAG-a Zagora na svojoj redovnoj sjednici održanoj u Dugopolju, 6.5.2019. godine donijeli Odluku o usvajanju Akcijskog plana otklanjanja uočenih pogrešaka u postupcima provedbe LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. 

Na redovnoj sjednici Skupštine LAG-a Zagora, članovi LAG-a Zagora usvojili su prijedlog Akcijskog plana otklanjanja uočenih pogrešaka u postupcima provedbe LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. Donesena Odluka, kao i dokument koji se od Odlukom usvojio nalazi se u slijedu:

Odluka o usvajanju Akcijskog plana

Akcijski plan otklanjanja uočenih pogrešaka

Svi prijavitelji na LAG Zagora natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. o istom će biti obaviješteni pisanim putem, te će se temeljem usvojenog Akcijskog plana otklanjanja uočenih pogrešaka od istih zatražiti postupanje sukladno navedenom planu, te dostava dokumenta “Specijalne punomoći” kojom će se dokinuti do tada vrijedeći dokument “Izjava korisnika” kojeg su prijavitelji dostavili LAG-u Zagora u svrhu potrebe učitavanja natječajne dokumentacije po LAG Zagora natječaju za  TO 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” oznaka: 01/18-1-1-3 – sukladan TO 6.3.1. PRRRH za razdoblje 2014.-2020.  na AGRONET platformu.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X