logo

LAG Zagora objavljuje novi natječaj za TO 3.1.1 “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo”

Lokalna akcijska grupa Zagora, 25.1.2021. godine objavljuje IV. po redu LAG natječaj za provedbu LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.2020., odnosno II. LAG Zagora natječaj za tip operacije “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo” iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020.

Na temelju članka 58. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 91/2019., NN br. 37/2020.), a u svezi s člankom 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 96/17) Lokalna akcijska grupa Zagora  objavljuje 25.01.2021. svoj II. LAG natječaj LAG-a Zagora: natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagora „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“, a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • jedinica lokalne samouprave
  • trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
  • javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
  • udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
  • vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo.

sa područja LAG obuhvata,  odnosno s područja općina: Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevica i Muć.

Rok za podnošenje prijava projekata je od  10. veljače  do 15.ožujka 2021. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.185.971,79 kn.

Visina potpore po nositelju projekta iznosi od minimalno 15.000,00 EUR do najviše 70.000,00 EUR (u kunskoj  protuvrijednosti / s PDV-om). Ukupna vrijednosti projekta ne smije prelaziti iznos od 100.000,00 EUR-a (u kunskoj protuvrijednosti / bez PDV-a).

Intenzitet potpore po nositelju projekta:

  • Do 80% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. skupinu (Dugopolje);
  • Do 90% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VI. skupinu (Klis);
  • Do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. (Dicmo, Lećevica, Muć)

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Sve ostale informacije možete pronaći u slijednom tekstu natječaja i odnosnoj natječajnoj dokumentaciji /obrascima i prilozima/.

Tekst LAG Zagora natječaja za TO 3.1.1

 

OBRASCI:

Obrazac A. Prijavni obrazac – LAG Zagora

Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore – LAG Zagora

 

PRILOZI:

Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta – LAG Zagora

Prilog II – Lista prihvatljivih troškova – LAG Zagora

Prilog III – Opis projekta – LAG Zagora

Prilog IV – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog V – Uputa MZOIE

Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza – LAG Zagora

Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi – LAG Zagora

Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX – Kriteriji odabira projekata LAG-a Zagora

Prilog X – Predložak za izračun neto prihoda

Prilog XI – Pravilnik za odabir projekata na natječajima LAG-a Zagora – LAG Zagora

PISANI UPITI

Upite vezane za odredbe Natječaja LAG-a Zagora potencijalni korisnici mogu postavljati isključivo putem e-pošte na adresu: lag.zagora@gmail.com, od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata.

Odgovori će biti objavljeni na mrežnoj stranici www.lag-zagora.hr.

S ciljem jednakog tretmana, LAG Zagora ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih troškova.

PREGLED PREZENTACIJE NATJEČAJA:

Prezentacija natječaja za provedbu TO 3.1.1 

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X