logo

LAG Zagora objavljuje II LAG natječaj za tip operacije 3.1.1

Lokalna akcijska grupa Zagora, 10.lipnja 2019. godine objavljuje II. LAG natječaj za tip operacije “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo” iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020.

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Lokalna akcijska grupa Zagora na dan 10.06.2019.godine objavila je svoj II. LAG natječaj LAG-a Zagora: natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagora „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“, a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG obuhvata,  odnosno s područja općina: Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevica i Muć.

Rok za podnošenje prijava projekata je od  1. srpnja do 6. kolovoza 2019. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 2.883.091,87 kn.

Visina potpore po nositelju projekta iznosi od minimalno 15.000,00 EUR do najviše 70.000,00 EUR u kunskoj  protuvrijednosti. Ukupna vrijednosti projekta ne smije prelaziti iznos od 100.000,00 EUR-a (u kunskoj protuvrijednosti / bez PDV-a).

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Sve ostale informacije možete pronaći u slijednom tekstu natječaja i odnosnoj natječajnoj dokumentaciji /obrascima i prilozima/.

Tekst LAG Zagora natječaja za TO 3.1.1

OBRASCI

Obrazac A. Prijavni obrazac – LAG Zagora

Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore – LAG Zagora

PRILOZI 

Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta – LAG Zagora

Prilog II – Lista prihvatljivih troškova – LAG Zagora

Prilog III – Opis projekta – LAG Zagora

Prilog IV – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog V – Uputa MZOIE

Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza – LAG Zagora

Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi – LAG Zagora

Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX – Pravilnik za odabir projekata LAG-a Zagora

Prilog X – Predložak za izračun neto prihoda

PISANI UPITI

Upite vezane za odredbe Natječaja LAG-a Zagora potencijalni korisnici mogu postavljati isključivo putem e-pošte na adresu: lag.zagora@gmail.com, od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata.

Odgovori će biti objavljeni na mrežnoj stranici www.lag-zagora.hr.

INFORMATIVNE RADIONICE

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj  LAG Natječaj održat će se informativne radionice prema sljedećem rasporedu objavljenom na  mrežnim stranicama LAG-a Zagora (www.lag-zagora.hr):

–petak, 14.06., u Općini Dicmo, vijećnica Općine Dicmo, u 10:00 h

–ponedjeljak, 17.06., u Općini Lećevica, zgrada Općine Lećevica, u 13:00 h

–ponedjeljak, 17.06., u Općini Klis, vijećnica Općine Klis, u 17:00 h

–utorak, 18.06., u Općini Muć, Društveni dom u Donjem Muću, u 10:00 h

–utorak, 18.06., u Općini Dugopolje, vijećnica Općine Dugopolje, u 14:00 h

Sve dodatne informacije: lag.zagora@gmail.com ili na mob. 098 257 025. Ulaz slobodan.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X