logo

15.000 EUR po LAG Zagora natječaju za male poljoprivrednike OPG-u Bralić Velimir iz Sičana (Dicma)

OPG Bralić Velimir iz naselja Sičane u Općini Dicmo uspješno je završio projekt nabavke poljoprivredne mehanizacije u ukupnoj vrijednosti od 15.000 EUR osiguranih iz Europskog poljoprivrednog fonda i proračuna Republike Hrvatske kroz Program ruralnog razvoja RH 2014-2020, mjeru 19 „LEADER – CLLD“, podmjeru 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, po natječaju za TO 1.1.2. Lokalne akcijske grupe Zagora za male poljoprivrednike.

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju RH izdala je dana 01.10.2020. godine, Odluku o isplati druge (konačne) rate za provedbu aktivnosti iz poslovnog plana projekta „Kupnja traktora i traktorskih priključaka“ kojeg je OPG Bralić Velimir iz Sičana, Općina Dicmo uspješno prijavio i proveo po LAG Zagora natječaju za TO 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“  u vrijednosti od 15.000 EUR. Ovim je OPG Bralić Velimir osmi od ukupno 20 OPG-ova sa područja LAG-a Zagora koji je uspješno završio svoj projekt na čemu mu LAG Zagora iskreno čestita!

OPG Bralić Velimir iz naselja Sičane, Općina Dicmo, uspješno je završio provedbu projekta „Kupnja traktora i traktorskih priključaka“ kojeg je prijavio na prvi LAG Zagora natječaj za TO 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (analogan nacionalnom TO 6.3.1. –  za „male“ poljoprivrednike), te dobio Odluku o dodjeli sredstava 18.06.2019.  Tijekom protekle godine dana od Odluke o isplati prve rate po navedenom projektu (23.07.2019.), a nastavno Zahtjevu za potporu koji je za korisnika Agenciji podnio LAG Zagora, OPG Bralić Velimir je uspješno proveo projekt nabavke traktora i traktoru odgovarajuće balirke, okretača sijena i traktorske freze.

Iskrene čestitke OPG-u Bralić Velimir na uspješno završenom projektu upućuju predsjednik te svi članovi Upravnog odbora i Skupštine te djelatnica ureda LAG-a Zagora. Ovim je u cijelosti završen postupak provedbe EU projekta 100%-tno financiranog iz Europskog poljoprivrednog fonda i proračuna Republike Hrvatske, sukladno Programu ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. iz mjere 19. „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“, Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X