logo

Novi ESF Poziv “Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika”

ESFPoziv se provodi u okviru Europskog socijalnog fonda, odnosno Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a cilj mu je unaprjeđenje uloge organizacija civilnoga društva u promicanju i primjeni načela dobrog upravljanja.

 

 

Specifični ciljevi Poziva su:

  • povećanje transparentnosti suradnje tijela javne vlasti s civilnim društvom,
  • jačanje sposobnosti i kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivan doprinos provedbi antikorupcijskih mjera,
  • daljnje unaprjeđenje provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
  • osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje učinkovite potpore građanima u sudjelovanju u donošenju odluka na lokalnim i regionalnim razinama,
  • digitalizacija rada JLP(R)S-a za aktivno sudjelovanje građana prilikom odlučivanja o komunalnim i drugim poslovima.

 

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se u Komponenti 1 mora prijaviti u projektnom partnerstvu kako slijedi:

Prijavitelj: Udruga (registrirana na području JLP(R)S-a koji je u ulozi obveznog partnera)

Obvezni partner: Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave

Dodatni partneri: Udruge, zaklade, javne ustanove, pravne osobe vjerske zajednice, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se u Komponenti 2 mora prijaviti u projektnom partnerstvu kako slijedi:

Prijavitelj: Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave

Obvezni partner: Udruge, zaklade, javne ustanove, pravne osobe vjerske zajednice (registrirana na području JLP(R)S-a koji je u ulozi prijavitelja)

Dodatni partneri: Udruge, zaklade, javne ustanove, pravne osobe vjerske zajednice, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 85.000.000,00 kn, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

 

Krajnji rok za dostavu projektnih prijava je 31.12.2019. godine, a detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X