logo

Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – obnova posjetiteljske i planinarske infrastrukture

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno su/financiranje izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže.

Svrha ovog Javnog poziva je priprema projekata prvenstveno obnove ili rekonstrukcije postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u skladu s Planovima upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže.

Pravo na korištenje sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti:

  • javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima (sukladno Zakonu o zaštiti prirode),
  • pravne osobe osnovane od Republike Hrvatske koje su posebnim zakonima zadužene za gospodarenje šumama i praćenje vremenskih uvjeta, u kojem slučaju je obvezno partnerstvo sa javnom ustanovom koja upravlja zaštićenim područjem,
  • planinarska društva koja su vlasnici ili nositelji drugih stvarnih prava planinarskih kuća i domova u kojem slučaju je obvezno partnerstvo sa javnom ustanovom koja upravlja zaštićenim područjem.

Prihvatljivi troškovi:

  • izrada i dorada projektne i druge potrebne dokumentacije za objekte posjetiteljske i planinarske
    infrastrukture, čime će se ostvariti mogućnost prijave konačne realizacije projekta (izvedbe
    radova) za su/financiranje iz EU sredstava ili iz drugih izvora su/financiranja,
  • projektna i druga dokumentacije za postavljanje „pametnih bova” u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže.

PDV se smatra opravdanim troškom ako se PDV u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom Javnom pozivu  je 4.500.000,00 kuna. Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 900.000,00 kn po jednom zahtjevu. Ukoliko troškovi prelaze predviđeni iznos sredstava po jednom zahtjevu, postotni udio Fonda se smanjuje.

Po ovom Javnom pozivu svaki podnositelj zahtjeva može dostaviti jedan (1) zahtjev po objektu, odnosno može dostaviti više zahtjeva ukoliko se radi o više objekata.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv je do 31. prosinca 2021. godine ili do iskorištenosti predviđenih sredstava.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V4/2020.)

Praktični vodič kroz porezni sustav za OPG-ove

Mediji o nama

ERASMUS + Projekt razmjene mladih “UNESCOnnect us!” / televizijski prilog

ERASMUS + Projekt razmjene mladih “Game of Stones” / televizijski prilog

X