Članovi LAG-a Zagora


LAG Zagora broji sveukupno 28 aktivnih članova iz javnog, gospodarskog i civilnog života koji aktivno djeluju na području općina Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevica i Muć. Kako navedene općine čine zaokruženu zemljopisnu cjelinu s povezanim prirodnim, kulturnim, povijesnim, gospodarskim i socio-demografskim karakteristikama, svi članovi LAG-a Zagora usmjereni su zajedničkom cilju uspostave održivog i integrirarnog razvoja cjelokupnog područja obuhvata.


Općina Dicmo – www.dicmo.hr

Općina Dugopolje – www.dugopolje.hr

Općina Klis – www.klis.hr

Općina Lećevica – www.lecevica.hr

Općina Muć – www.muc.hr

Poduzetnički inkubator Klis – www.pi-klis.hr

Turistička zajednica Općine Dugopolje – www.visitdugopolje.com

Bazenska tehnika d.o.o. – Dicmo –  www.bazeniplus.com

Stella Mediterranea d.o.o. – Klis – www.stella-croatica.hr ; www.herba.hr

OPG Jelica Plazibat – Postinje Donje

OPG Marjan Armanda – Koprivno

OPG Mirko Plazibat – Dugopolje

OPG Hrvoje Rogulj – Kraj 

OPG Mara Radan – Dugopolje

OPG Bože Delić – Donji Muć

ROCON, obrt za upravljanje projektom gradnje

TO MI TRIBA d.o.o. – Lećevica

OPG Božo Škopljanac – Radošić

RAJČIĆ, obrt za zastupanje u osiguranju – Radošić

Boksački klub Klis – Klis

Košarkaški klub Dugopolje – Dugopolje

KUD “Branimir 888” – Muć – www.kud-branimir-888-muc.hr

KUD “Pleter” – Dugopolje

KUD “Ognjište” – Radošić – www.radosic.com

Udruga koka hrvatica Splitsko-dalmatinske županije – Koprivno

Kulturno – glazbeno društvo “Mosor” – Klis / Kosa

Udruga “Dugopolje aktivno radi” – Dugopolje

Udruga balotara “Gornja Ozrna” – Klis