(ex) PRESS – PROGRESS


~ O PROJEKTU ~

Prijavom na otvoreni natječaj „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“, Lokalna akcijska grupa Zagora zajedno s partnerima (Općina Dugopolje, Kulturno umjetničko društvo „Pleter“ Dugopolje, Udruga Dugopolje aktivno radi – DAR, Hrvatsko planinarsko društvo „Ljubljan“ Dugopolje i Narodna knjižnica u Dugopolju) krenula je u provedbu projekta 19. studenog 2020. godine.

Cilj projekta je osnažiti postojeću međusobnu suradnju 4 OCD-a, knjižnice i lokalne javne vlasti kroz: pružanje obrazovnih, kulturnih i socijalnih aktivnosti kojima se jačaju kapaciteti prvenstveno, navedene 4 udruge i Narodne knjižnice u Dugopolju kao neprofitne organizacije sa ciljem zadovoljavanja potreba partnera, ali i konkretnog odgovora na potrebe cijele zajednice. Općina Dugopolje je na period od 24 mjeseca ustupila na korištenje LAG-u Zagora (ali i svim partnerima na projektu) nedovoljno i rijetko korišteni prostor PRESS centra ŠC „Hrvatskih vitezova“ (u stadionu) u Dugopolju, s ciljem povećanja mogućnosti realizacije programa uključenih OCD-a i obogaćivanja javnih sadržaja za zajednicu  kojima će se unaprijediti kvaliteta življenja u ovoj ruralnoj sredini s područja obuhvata LAG-a Zagora.

Prostor PRESS centra, uređen i opremljen iz navedenih sredstava će omogućiti realizaciju različitih predviđenih aktivnosti partnera na projektu (plesnih i sviračkih proba, radionica rukotvorstva, informatičkih radionica, edukativnih radionica, planinarske škole, arheoloških radionica, edukacija pripreme za državnu maturu, javnih tribina, psihološko-socioloških radionica, radionica izrade suvenira, i sl.) za sve korisničke skupine s područja Općine Dugopolje, ali i obuhvata LAG-a Zagora.

Tijekom dvije godine, iz ukupno odobrenih i ugovorenih sredstava u iznosu od 1.822.811,20 kn, partneri na projektu će provoditi aktivnosti iz vlastitog djelokruga, na način da će iste u 100-tnom iznosu biti financirane iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014.-2020.  (85% Europski socijalni fond, 15% proračun RH). Projekt traje sveukupno 24 mjeseca do 19. studenog 2022. godine.

U predviđenom razdoblju u sklopu projekta će se provoditi niz pojedinačnih aktivnosti. Projekt broji ukupno 780 različitih aktivnosti /edukacija, radionica, javnih tribina, izložbi,…/ razdvojenih tematski u 4 različita programska sadržaja: (socio) PRESS, (cult) PRESS, (natur) PRESS i (edu) PRESS.

Iz osiguranih sredstava, Lokalna akcijska grupa Zagora zapošljava 3 mlada djelatnika na određeno vrijeme, koji će u cijelosti upravljati provedbom cjelokupnog projekta čime se doprinosi smanjenju stope nezaposlenosti mladih kao ranjive socijalne skupine u ruralnoj sredini. Također, partner na projektu KUD “Pleter” Dugopolje zapošljava jednu osobu na puno radno vrijeme za provedbu svojih aktivnosti.

~ PARTNERI ~

Udruga Dugopolje aktivno radi-DAR osnovana je 2008. g. s ciljem poboljšanja kvalitete življenja djece i mladih na području Dugopolja, promičući volonterstvo u zajednici. Uz iznimnu posvećenost djeci osnovnoškolskog uzrasta, čvrstu suradnju DAR ostvaruje s OŠ Dugopolje. Za djecu i mlade volonteri organiziraju brojne aktivnosti zabavno-športsko-edukativnog sadržaja, te se tako brinu da njihovo slobodno vrijeme bude kvalitetno organizirano. DAR ima potporu lokalne zajednice, kao i Općine Dugopolje koja je glavni izvor financiranja aktivnosti udruge tijekom godine. Blisku suradnju DAR ostvaruje i s TZ Općine Dugopolje, s kojom na brojnim manifestacijama uveličava prigodni program, a uz stalnu volontersku pomoć u organizaciji i izvedbi raznovrsnih sadržaja namijenjenih poboljšanju kvalitete života u ruralnoj zajednici. Sva sredstva DAR troši na provedbu projektnih aktivnosti i programa, stoga nema zaposlenih osoba, već svaki od 26 članova djeluje na volonterskoj osnovi. Aktivni su članovi partnerskog vijeća (1 od sveukupno 16 udruga) za izradu Strategije razvoja urbane aglomeracije Split – ITU mehanizam (kojoj su odobrena ukupna sredstva od 46.581.082,15 EUR).

KUD „Pleter“ Dugopolje službeno je osnovano 1999. g. Aktualna 72 člana djeluju u sekcijama: folklorni ansambl i pučki pjevači, dječji folklorni ansambl, ženska klapa, glazbeni sastav i svirači tradicijskih glazbala. Pri KUD-u je punih 6 godina djelovala i škola klasične glazbe ugašena zbog nedostatka financijskih sredstava. KUD posjeduje bogatu zbirku originalnih i rekonstruiranih nošnji Hrvatske (osobito zavičajne nošnje). Nositelj je naslova državnih prvaka u folklornoj izvornosti za odraslu (Hrvatski sabor kulture, 2017.) i dječju dob (2018.). Organizira gotovo sva kulturna događanja u Općini Dugopolje: koncerte, folklorne svečanosti, promocije knjiga, izložbe i sl., a bavi se i izdavačkom djelatnošću. 16 godina kontinuirano organizira Međunarodne folklorne susrete na kojima se predstavilo preko 1500 mladih iz 78 udruga i 21 države. Sa svojih 85 volontera je snimio dugometražni igrano dokumentarni film o baštini Dalmatinske zagore „Kako živi narod“ (2013.), predstavljen u MSU u Zagrebu.

Hrvatsko planinarsko društvo Ljubljan – Dugopolje djeluje od 2012. godine. Usmjereni su na promicanje planinarstva kod mladeži i građana te organiziranje i provođenje odgojno-obrazovanog i kulturnog rada među planinarima. Aktivno koriste potpore Općine Dugopolje i TZ Općine Dugopolje za uređivanje i održavanje planinarskih staza, održavanje i čuvanje planinarskih objekata na Mosoru te za očuvanje kulturno-povijesnih spomenika u planinama. Broje 18 aktivnih volontera s iznimnim planinarskim znanjem i iskustvom. Dio članova aktivni su volonteri u HGSS-u.

Narodna knjižnica u Dugopolju osnovana 2007.g. Kao jedina kulturna ustanova u Dugopolju broji 464 upisana korisnika, no stvarni broj višestruko je veći, s obzirom da velik broj obitelji upisuje samo jednog člana, a knjižnicu koristi više članova obitelji. Knjižnica je jedina baštinska ustanova Općine Dugopolje u prostoru koje se nalazi i izložbeni dio zavičajne zbirke. Uposlene su dvije djelatnice na puno radno vrijeme.

Općina Dugopolje ima bogato iskustvo u suradnji s lokalnim OCD. Jedna je od osnivača LAG-a Zagora te kao takva aktivno potiče sudjelovanje ruralnog stanovništva u korištenju sredstava iz EU fondova. Općina je član Urbane aglomeracije Grada Splita (ITU mehanizam). Osnovala je i općinsku razvojnu agenciju ODRAZ. Sudjelovala je u provedbi EU projekta BUILD SEE čiji je naglasak na održivom upravljanju urbanim prostorom te zajedničkom djelovanju javnog i privatnog sektora kojim se postiže ekološka, socijalna i gospodarska održivost. Kroz razdoblje 2018. g. Općina je potpisala nekoliko ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Osim infrastrukturnih, Općina trenutno provodi i projekte financirane iz ESI-a: „Prilika za rad“/program ZAŽELI – OPULJP, „Skriveni habitati“/Interpretacijski centar prirodne baštine Mosora- 34.548.821,61 kn (koji se nalazi na stadionu u Dugopolju-iznad PRESS centra) te izgradnja dječjeg vrtića u Dugopolju u stambenoj zoni Podi/PRR RH 2014-2020.- 7.421.002,20 kn (priležeće stambene zone stadionu).