Nacionalni natječaji


Od 7.-10. srpnja 2021. godine domaćin  LAG Frankopan ugostio je sveukupno 7 lokalnih akcijskih grupa s područja Republike Hrvatske (među kojima i LAG Zagora) na završnoj radionici organiziranoj u sklopu provedbe projekta suradnje LAG-ova, pod nazivom „LAG Akademija“. Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima iz Programa ruralnog razvoja RH, tipa operacije 19.3.2., namijenjenog suradnji LAG-ova i njihovih lokalnih dionika.

Read More

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 7. lipnja 2021. godine treći natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Read More

 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorio javni poziv za JLS-ove za dodjelu sredstava za projekte uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) u svrhu zaštite okoliša i njegovih sastavnica, te sprečavanja negativnog utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš.

Read More