Regionalni natječaji


Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za potporu za projekte iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu i to za Podmjeru 8.1. Sufinanciranje troškova stručnog nadzora nad ekološkom ili integriranom proizvodnjom i troškova postupka utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima u ekološkoj ili integriranoj proizvodnji.

Read More

Predmet potpore je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava Splitsko-dalmatinske županije za obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) prvi put osnovana unutar dvanaest mjeseci do trenutka predaje zahtjeva na ovaj Javni poziv, u 90-postotnom iznosu opravdanih plaćenih troškova obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a najviše do 6.000,00 kuna godišnje.

Read More

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za potporu Mjere 4. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva-Potpora preradi mlijeka na OPG-u iz Programa pomoći-potpore obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG) na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu.

Read More

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za potporu Mjere 1. Potpora-pomoći plaćanja vođenja knjigovodstvenih poslova od strane knjigovodstvenih servisa za OPG-a koji imaju obvezu vođenja poslovnih knjiga iz Programa pomoći-potpore obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG) na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu.

Read More

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu bespovratne potpore iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za Mjeru 3. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva, Podmjera 3.1. Obnavljanje stočnog fonda iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu.

Read More

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore u vidu subvencionirane kamatne stope u tekućoj za prethodnu godinu jedinicama lokalne samouprave i tvrtkama u njihovom većinskom vlasništvu te LAG-ovima i FLAG-ovima s područja Splitsko-dalmatinske županije a koji su, u svrhu ostvarenja projekata iz fondova EU, podigli kredit u poslovnoj banci ili HBOR-u za izradu projektne dokumentacije.

Read More