logo

Cultural Heritage in Action – novi natječaji iz programa uzajamnog učenja i usavršavanja

Cultural Heritage in Action je program uzajamnog učenja i usavršavanja podržan od strane Europske komisije, a namijenjen je donositeljima politika u području kulturne baštine na lokalnoj i regionalnoj razini.   

Cilj programa je osnažiti gradove i regije u donošenju politika i pokretanju inicijativa u području kulturne baštine te potaknuti razvoj inovativnih rješenja za zaštitu vrijedne kulturne baštine.

Program je usmjeren na dvije aktivnosti:

  • produkciju kataloga kojim će se predstaviti 30 primjera dobre prakse iz gradova, regija, neurbanih i ruralnih područja diljem Europske unije;
  • organizaciju i provedbu 12 posjeta uzajamnog učenja koji će okupiti najmanje 20 sudionika po posjetu

Participaciju u programu je moguće realizirati kroz:

  • Primjeri dobre prakse / iskaz interesa za posjete uzajamnog učenja

Kako bi se identificiralo 30 primjera dobre prakse koji podrazumijevaju inovativna lokalna rješenja s realnim učinkom kao moguće nadahnuće drugima, raspisan je natječajni poziv s rokom prijave do 27. travnja 2020. godine. Moguće je podnijeti prijave i ako postoji interes prijavitelja za sudjelovanje u programu kao domaćin jednog od posjeta s ciljem uzajamnog učenja.

  • Sudjelovanje u posjetima uzajamnog učenja

Poziv za sudjelovanje u posjetima uzajamnog učenja raspisat će se u lipnju 2020. godine. Poziv će biti otvoren za prijave predstavnika tijela javne vlasti na lokalnoj i regionalnoj razini i dionike sektora aktivne u području kulturne baštine.

Detalji Poziva i obrazac za podnošenje prijava dostupni su na poveznici.

Primjeri dobre prakse dosadašnjih godina: ovdje.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X