LAG ZAGORA

UDRUGA ZA POTICANJE RURALNOG ODRŽIVOG RAZVOJA OPĆINA DICMO, DUGOPOLJE, KLIS, LEĆEVICA I MUĆ NA NAČELIMA LEADER / CLLD-A


PNSRazvojni program ACT Grupe “Pokreni nešto svoje” namijenjen je poduzetnicima početnicima i mikro poduzećima, odgovarajući na njihove potrebe za početak i razvoj poslovanja. Ove godine program doživljava svoje treće izdanje, podržavajući projekte s pozitivnim društvenim utjecajem kroz mentorsku podršku i bespovratna financijska sredstva do 72.000,00 kuna.

Read More

JuniceTemeljem provedene administrativne obrade pristiglih prijava na Javni poziv za provedbu mjere „Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i mliječnih pasmina goveda“ iz Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine, Hrvatska poljoprivredna agencija dostavila je Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju listu prihvatljivih korisnika potpore.

Read More

LMHLEADER mreža Hrvatske u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede Republike Hrvatske, Društvom za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) i LAG-om “Sava” u Jastrebarskom je od 13. do 16. studenog održala radionicu „Integrirani lokalni razvoj provedbom LEDAER/CLLD-a – uvod u vrednovanje LAG-ova/LRS-a i jačanje međusobne suradnje LAG-ova“.

 

Read More