M9 – Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija


Podmjera 9.1.
Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija u poljoprivrednom i šumarskom sektoru

 

Tip operacije

1. Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Korisnici
Proizvođačke grupe ili organizacije iz sektora poljoprivrede, u rangu malih i srednjih poduzeća, priznate ili u postupku priznavanja od strane ministarstva nadležnog za poljoprivredu.

Prihvatljivi troškovi
Troškovi rada koji su u skladu s Poslovnim planom proizvođačke grupe ili organizacije.

Potpora
Najviše 10 % vrijednosti godišnje utržene proizvodnje, ne više od 100.000 EUR godišnje, bez obzira na stvarni obračun moguće potpore.