Članovi


LAG Zagora broji sveukupno 31 aktivnog člana iz javnog, gospodarskog i civilnog života koji aktivno djeluju na području općina Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevica i Muć. Kako navedene općine čine zaokruženu zemljopisnu cjelinu s povezanim prirodnim, kulturnim, povijesnim, gospodarskim i socio-demografskim karakteristikama, svi članovi LAG-a Zagora usmjereni su zajedničkom cilju uspostave održivog i integrirarnog razvoja cjelokupnog područja obuhvata.


 

Općina Dicmo – www.dicmo.hr

Općina Dugopolje – www.dugopolje.hr

Općina Klis – www.klis.hr

Općina Lećevica – www.lecevica.hr

Općina Muć – www.muc.hr

Poduzetnički inkubator Klis - www.pi-klis.hr

Turistička zajednica Općine Dugopolje - www.visitdugopolje.com

Bazenska tehnika d.o.o. – Dicmo -  www.bazeniplus.com

En Route j.d.o.o. – Zelovo

Forecast j.d.o.o. – Dicmo

Građenica d.o.o. – Dugopolje – www.gradenica.com

BIK - Commerce d.o.o. - Radošić - www.radosic.com

Lećevačka mljekara Pramenka d.o.o. – Lećevica -  www.pramenka.com

OPG “Bioprodukt” – Muć

Stella Mediterranea d.o.o. – Klis - www.stella-croatica.hr ; www.herba.hr

Stiropor gradnja – Proizvodni pogon Prisoje – Dicmo

OPG Božo Škopljanac - Radošić

Boksački klub Klis – Klis

DVD Muć – Muć

DVD “Sv. Jakov” – Dicmo

DVD “Zagora” – Vučevica

Klub mladih Klis – Klis

Košarkaški klub Dugopolje – Dugopolje

KUD “Branimir 888” – Muć - www.kud-branimir-888-muc.hr

KUD “Pleter” – Dugopolje

KUD “Ognjište” – Radošić - www.radosic.com

Mateo Rajčić

Tina Čelan

Udruga balotara “Gornja Ozrna” – Klis

Udruga mačkara “Barjak” – Muć

Udruga koka hrvatica Splitsko-dalmatinske županije - Koprivno