LAG Zagora


LAG_logo_2_200II


 

LAG Zagora osnovan je u veljači 2015. godine u Dugopolju, što ga čini najmlađim LAG-om na području Dalmacije, a zasigurno i jednim od najmlađih na području cjelokupne Republike Hrvatske. Svojim djelovanjem obuhvaća područje svih naselja općina Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevica i Muć u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

S petnaestak tisuća stanovnika zasigurno je među manjim LAG-ovima u Republici Hrvatskoj.

Ipak članovi osnivači su prepoznali ove dvije značajke kao komparativne prednosti, posebno ističući operativnost koja proizlazi iz logične cjelovitosti i nevelikog obuhvata cjelokupnog područja te postavljenih strukturnih okvira i sustava djelovanja koji su uspostavili ranije već osnovani LAG-ovi .

 

LAG Zagora trenutno broji 31 aktivnog člana: JLS-e, predstavnike gospodarskog i civilnog sektora te fizičke osobe iz svih općina koje su u njegovom obuhvatu.

Djelovanje lokalne akcijske grupe Zagora se zasniva na promicanju, razvijanju i jačanju održivog rasta i razvoja realizacijom na LEADER / CLLD principu kroz razvijanje i jačanje prepoznatljivog identiteta korištenjem svih komparativnih prirodnih, gospodarskih, kulturnih, socio-demografskih prednosti i resursa, te razvojem i jačanjem izravno uključenih ljudskih potencijala.

LAG Zagora kao udruga koja djeluje sa svrhom profiliranja u potpornu društvenu organizaciju, nastojati će omogućiti svim uključenim multisektorskim partnerima (članovima iz javnog, gospodarskog i socijalnog sektora) i široj zajednici na području obuhvata, ostvarenje sveobuhvatnog i održivog razvoja, uvažavajući sve područne prirodne i socijalne potencijale i probleme, te jedinstvenosti i nedostatke po principu LEADER / CLLD (mehanizmu provedbi mjera ruralnog razvoja EU koji se temelji na realizaciji konkretnih projekata definiranih lokalnim razvojnim strategijama razvijenima od strane samih LAG-ova).

Nastavno tome, LAG Zagora ima ključnu ulogu u implementaciji LEADER / CLLD programa na području svog obuhvata.