(ex) PRESS – PROGRESS


O PROJEKTU

Prijavom na otvoreni natječaj „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“, Lokalna akcijska grupa Zagora zajedno s partnerima (Općina Dugopolje, Kulturno umjetničko društvo „Pleter“ Dugopolje, Udruga Dugopolje aktivno radi – DAR, Hrvatsko planinarsko društvo „Ljubljan“ Dugopolje i Narodna knjižnica u Dugopolju) krenula je u provedbu projekta 19. studenog 2020. godine.

Cilj projekta je osnažiti postojeću međusobnu suradnju 4 OCD-a, knjižnice i lokalne javne vlasti kroz: pružanje obrazovnih, kulturnih i socijalnih aktivnosti kojima se jačaju kapaciteti prvenstveno, navedene 4 udruge i Narodne knjižnice u Dugopolju kao neprofitne organizacije sa ciljem zadovoljavanja potreba partnera, ali i konkretnog odgovora na potrebe cijele zajednice. Općina Dugopolje je na period od 24 mjeseca ustupila na korištenje LAG-u Zagora (ali i svim partnerima na projektu) nedovoljno i rijetko korišteni prostor PRESS centra ŠC „Hrvatskih vitezova“ (u stadionu) u Dugopolju, s ciljem povećanja mogućnosti realizacije programa uključenih OCD-a i obogaćivanja javnih sadržaja za zajednicu  kojima će se unaprijediti kvaliteta življenja u ovoj ruralnoj sredini s područja obuhvata LAG-a Zagora.

Prostor PRESS centra, uređen i opremljen iz navedenih sredstava će omogućiti realizaciju različitih predviđenih aktivnosti partnera na projektu (plesnih i sviračkih proba, radionica rukotvorstva, informatičkih radionica, edukativnih radionica, planinarske škole, arheoloških radionica, edukacija pripreme za državnu maturu, javnih tribina, psihološko-socioloških radionica, radionica izrade suvenira, i sl.) za sve korisničke skupine s područja Općine Dugopolje, ali i obuhvata LAG-a Zagora.

Tijekom dvije godine, iz ukupno odobrenih i ugovorenih sredstava u iznosu od 1.822.811,20 kn, partneri na projektu će provoditi aktivnosti iz vlastitog djelokruga, na način da će iste u 100-tnom iznosu biti financirane iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014.-2020.  (85% Europski socijalni fond, 15% proračun RH). Projekt traje sveukupno 24 mjeseca do 19. studenog 2022. godine.

U predviđenom razdoblju u sklopu projekta će se provoditi niz pojedinačnih aktivnosti. Projekt broji ukupno 780 različitih aktivnosti /edukacija, radionica, javnih tribina, izložbi,…/ razdvojenih tematski u 4 različita programska sadržaja: (socio) PRESS, (cult) PRESS, (natur) PRESS i (edu) PRESS.

Iz osiguranih sredstava, Lokalna akcijska grupa Zagora zapošljava 3 mlada djelatnika na određeno vrijeme, koji će u cijelosti upravljati provedbom cjelokupnog projekta čime se doprinosi smanjenju stope nezaposlenosti mladih kao ranjive socijalne skupine u ruralnoj sredini.