Vijesti


pravilnikLAG Zagora obavještava sve zainteresirane da je objavljen novi Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Read More

ovce-600x450 (1)Županija splitsko-dalmatinska objavila je javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednicima u sektoru stočarstva s područja županije.  Potpora se odnosi na provedbu Mjere 3. iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije, i to:  podmjere 3.1. „Obnavljanje stočnog fonda“ i 3.3 „Racionalizacija troškova u stočarstvu nastalih uslijed nepredvidivih gubitaka u uzgoju i proizvodnji“.

Read More

mucko poljeŽupanija splitsko-dalmatinska objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivrednicima s područja županije.  Potpora se odnosi na provedbu Mjere 1.„Okrupnjivanje poljoprivrednog posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta“, podmjera 1.1. i 1.2. iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije.

Read More

ekoŽupanija splitsko-dalmatinska objavila je javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednicima s područja županije.  Potpora se odnosi na provedbu Mjere 9., podmjere 9.1. „Sufinanciranje troškova stručnog nadzora nad ekološkom ili integriranom proizvodnjom i troškova postupka utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima u ekološkoj ili integriranoj proizvodnji“ iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije.

Read More

krave u dalmacijiŽupanija splitsko-dalmatinska objavila je javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednicima za projekte sigurnog zbrinjavanja stajskog gnojiva i provedbu nitratne direktive s područja županije.  Potpora se odnosi na provedbu Mjere 2. „Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive u 2017. godini“ iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije.

Read More

ispucala zemlja - prilagodjenoAgencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju RH objavila je dana 4. kolovoza 2017. godine natječaj za provedbu pod mjere 5.2. “Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima”, provedbu tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala”.

Read More