Radionice / edukacije / manifestacije


ObavijestMinistarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organizira nove termine održavanja radionica za potencijalne korisnike mjere 4 “Ulaganja u fizičku imovinu”, podmjere 4.1., tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, te  mjere 6 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja”, podmjere 6.2, tipa operacije 6.2.1 “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Read More

business-plan-206163396072059de11411927fU ponedjeljak, 23. listopada, u 10:00 sati u Županijskoj komori Split održat će se seminar „Poslovni plan u praksi“. Cilj seminara je ukazati na važnost izrade poslovnog plana te na koristi koje tvrtke s dobro izrađenim poslovnim planom imaju. Osnovni elementi poslovnog plana bit će prikazani na primjerima dobre prakse.

Read More

erasmusLEADER mreža Hrvatske (LMH) i Institut za društvena istraživanja (IDIZ) pozivaju predstavnike županijskih, gradskih i općinskih savjeta mladih na jednodnevnu edukaciju po nazivom „Savjeti mladih u razvoju lokalnih zajednica – kako iskoristiti europske mogućnosti?“, a koja se provodi u sklopu projekta Urbana primjena CLLD metodologije kao sredstvo za društveno uključivanje mladih. Cilj radionice je polaznicima prenijeti informacije o provedbi CLLD (Community Led Local Development) metodologije lokalnog razvoja, koja se u tekućem programskom razdoblju (2014. – 2020.) fakultativno uvodi u gradske sredine.

Read More

Radionica - nepogodeMinistarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te Savjetodavnom službom organizira radionice za potencijalne korisnike mjere 5 “Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Radionica je namijenjena fizičkim i pravnim osobama upisanim u Upisnik poljoprivrednika, čiji je proizvodni potencijal uslijed elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja uništen više od 30%, uz uvjet da je u županiji proglašena elementarna nepogoda ili katastrofalni događaj.

Read More