Radionice / edukacije / manifestacije


Želite li se besplatno obrazovati, uključiti u rekreativne i kulturne aktivnosti?

Centar za kulturu i cjeloživotno učenje Zlatna vrata i Udruga „MI“ – Split organiziraju predstavljanje projekta „Aktiviraj se i kreni! Razvoj programa za aktivno uključivanje i povećanje zapošljivosti mladih i starijih osoba na području UAS-a“ .

Predstavljanje će se održati 9. 6. 2021. (srijeda)  u prostoru LAG Zagore s početkom u 19:00 h.

Potencijalnim sudionicima, stanovnicima Dugopolja prezentirati će se projekt i mogućnosti, koje se za njih otvaraju pohađanjem besplatnih programa obrazovanja, radionica te kulturnih aktivnosti.

Read More

Ministarstvo poljoprivrede (Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju/Nacionalna ruralna mreža), LEADER mreža Hrvatske i Hrvatska mreža za ruralni razvoj u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organizirali su 27. i 28. listopada 2020. godine dvodnevnu online radionicu za LAG-ove.

Read More

Predstavnici LAG-a Zagora sudjelovali su na Prvoj međunarodnoj konferenciji o praktičnim i teorijskim implikacijama LEADER pristupa u jugoistočnoj Europi koja se u organizaciji LEADER mreže Hrvatske i Društva za razvoj slovenskega podeželja organizirala u Opatiji od 20.-22.11.2019. godine. Više od 300 sudjelovatelja iz 14 zemalja razmjenjivalo je iskustva o razvoju, oblicima i doprinosu LEADER / CLLD-a pristupa održivom razvoju ruralnih područja u zemljama jugoistočne Europe, sa svrhom pripreme za buduće programsko razdoblje 2021.-2027.

Read More