Radionice / edukacije / manifestacije


U Zagrebu dana 11. lipnja 2019. godine, Lokalna akcijska grupa Zagora sudjelovala je na radionici za LAG-ove pod nazivom „ZJN i izmjene natječaja za TO 19.3.1., 19.3.2. i 19.4.1.“. Radionicu su organizirali Ministarstvo poljoprivrede / Mreža za ruralni razvoj i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Read More

LAG Zagora u suradnji s LEADER mrežom Hrvatske 31.05. i 01.06.2019. godine održao je edukaciju “Mobilnost pojedinaca u području mladih” u Dugopolju. Cilj edukacije bio je dobiti osnovna praktična znanja iz aktivnosti razmjene mladih i treninga za osobe koje rade s mladima, a  koja će polaznicima pomoći u raspisivanju konkretnih projektnih prijedloga koji će biti prijavljeni na prijavni rok programa Erasmus+.   

Read More

LAG Zagora u suradnji s LEADER mrežom Hrvatske organizira edukaciju “Mobilnost pojedinaca u području mladih” koja će se održati 31.05. i 01.06.2019. u prostorijama Komunalnog poduzeća Podi Dugopolje d.o.o., Matice hrvatske 11, Stadion „Hrvatski vitezovi“ u Dugopolju. Edukacija je namijenjena predstavnicima javnog i civilnog sektora s područja Općina Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevica i Muć.

Read More