Radionice / edukacije / manifestacije


Predstavnici LAG-a Zagora sudjelovali su na Prvoj međunarodnoj konferenciji o praktičnim i teorijskim implikacijama LEADER pristupa u jugoistočnoj Europi koja se u organizaciji LEADER mreže Hrvatske i Društva za razvoj slovenskega podeželja organizirala u Opatiji od 20.-22.11.2019. godine. Više od 300 sudjelovatelja iz 14 zemalja razmjenjivalo je iskustva o razvoju, oblicima i doprinosu LEADER / CLLD-a pristupa održivom razvoju ruralnih područja u zemljama jugoistočne Europe, sa svrhom pripreme za buduće programsko razdoblje 2021.-2027.

Read More

Dana 10. rujna 2019. godine u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije održan je početni sastanak za korisnike programa Erasmus+ iz područja mladih, Ključne aktivnosti 1 – Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih (KA1); Strateška partnerstva (KA2) i projekte u okviru Dijaloga s mladima (KA3), kojima su odobreni projekti pristigli na drugi rok, 30. travnja 2019. godine.

 

Read More

U Zagrebu dana 11. lipnja 2019. godine, Lokalna akcijska grupa Zagora sudjelovala je na radionici za LAG-ove pod nazivom „ZJN i izmjene natječaja za TO 19.3.1., 19.3.2. i 19.4.1.“. Radionicu su organizirali Ministarstvo poljoprivrede / Mreža za ruralni razvoj i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Read More

LAG Zagora u suradnji s LEADER mrežom Hrvatske 31.05. i 01.06.2019. godine održao je edukaciju “Mobilnost pojedinaca u području mladih” u Dugopolju. Cilj edukacije bio je dobiti osnovna praktična znanja iz aktivnosti razmjene mladih i treninga za osobe koje rade s mladima, a  koja će polaznicima pomoći u raspisivanju konkretnih projektnih prijedloga koji će biti prijavljeni na prijavni rok programa Erasmus+.   

Read More