Radionice LAG Zagora


LAG Zagora u suradnji s LEADER mrežom Hrvatske organizira edukaciju o provedbi projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda koja će se održati 24. i 25. rujna 2019. u prostorijama Komunalnog poduzeća Podi Dugopolje d.o.o., Matice hrvatske 11, Stadion „Hrvatski vitezovi“ u Dugopolju. Edukacija je namijenjena predstavnicima javnog i civilnog sektora s područja Općina Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevica i Muć.

 

 

 

Read More

Radionica se održala 30. kolovoza 2019. u prostorijama Komunalnog poduzeća Podi Dugopolje, a na njoj su sudjelovali predstavnici javnog i civilnog sektora s područja LAG-a Zagora. Cilj radionice bio je prenijeti praktična znanja i iskustva o projektima iz domene kulturne baštine, a koja se mogu financirati iz programa CBC INTERREG.

Read More

LAG Zagora, u suradnji s Poduzetničkim inkubatorom Klis i tvrtkom za istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima Temenos d.o.o., organizira predavanje i radionicu „Očuvanje kulturne baštine i dorpinos razvoju kulturnog turizma kroz programe CBC INTERREG“, koja će se održati 30. kolovoza 2019. u prostorijama Komunalnog poduzeća Podi Dugopolje d.o.o., Matice hrvatske 11, Stadion „Hrvatski vitezovi“ u Dugopolju. Edukacija je namijenjena predstavnicima javnog i civilnog sektora s područja Općina Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevica i Muć.

 

Read More

ESF radionicaRadionica se održala 08. i 09. studenog 2018. u prostorijama Komunalnog poduzeća Podi Dugopolje, a na njoj su sudjelovali predstavnici javnog i civilnog sektora s područja LAG-a Zagora. Cilj radionice bio je prenijeti praktična znanja i iskustva u pisanju i provedbi projekata financiranih iz ESF-a, a koja će polaznicima koristiti pri prijavi na neke od sljedećih natječaja ESF-a.

Read More