Radionice LAG Zagora


ESF radionicaRadionica se održala 08. i 09. studenog 2018. u prostorijama Komunalnog poduzeća Podi Dugopolje, a na njoj su sudjelovali predstavnici javnog i civilnog sektora s područja LAG-a Zagora. Cilj radionice bio je prenijeti praktična znanja i iskustva u pisanju i provedbi projekata financiranih iz ESF-a, a koja će polaznicima koristiti pri prijavi na neke od sljedećih natječaja ESF-a.

Read More