Nacionalni natječaji


S obzirom na značajan interes javnosti, LAG Zagora, u slijedu daje pregled Indikativnog plana raspisivanja nacionalnih natječaja iz Programa ruralnog razvoja RH (2014.-2020.) u prijelaznom periodu (za 2021. godinu) nastavno odlukama Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kako bi se potencijalni prijavitelji na pojedine natječaje mogli pravodobno pripremiti.

Read More

Početkom proljeća i prvim proljetnim radovima u poljoprivredi krenula je sezona kupnje i primjene sredstava za zaštitu bilja (SZB), stoga Ministarstvo poljoprivrede obavještava sve subjekte u distribuciji i primjeni SZB-a o zakonskoj obvezi produljenja roka valjanosti iskaznice kojom profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici (obveznici izobrazbe) dokazuju svoja prava za rad sa SZB.

Read More

Dana 11.03.2021. godine Ministarstvo branitelja RH objavilo je novi javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje za djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje u 2021. godini, a sve u cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

Read More