Nacionalni natječaji


Radi ublažavanja posljedica pandemije COVID-19 te rješavanja problema s likvidnošću s kojim se suočavaju poljoprivrednici te mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave preradom, plasiranjem na tržište i razvojem poljoprivrednih proizvoda, Ministarstvo poljoprivrede objavilo je na portalu e-savjetovanja dva nacrta natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom COVID-19“ iz PRRRH 2014. – 2020.

Read More

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike otvorilo je trajni poziv za dostavu projektnih prijedloga usmjeren na ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama.  

Read More

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je dala pregled provedbe mjere 19 – LEADER u Hrvatskoj do kraja rujna 2020. godine. Službeno očitovanje APPRRR-a obuhvaća realizacije LAG-ova Hrvatske i APPRRR-a od 2018. godine kada je provedbeno pokrenuta podmjera 19.2.

Read More

9. listopada 2020. godine APPRRR je objavio treći Natječaj iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za provedbu Podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“ – provedba tipa operacije 4.4.1 „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“.

Read More

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će 15. listopada 2020. godine objaviti drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga namijenjenih povećanju energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama. Poziv će biti namijenjen mikro, malim, srednjim i velikim privatnim poduzećima koja su registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuje sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s nacionalnom klasifikacijom djelatnosti, osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.


Read More

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 30. 09.2020. godine objavio Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Rok za podnošenje prijava je od 23.11. do 31.12.2020. godine.

Read More