Regionalni natječaji


akumulacija

Na Javni poziv se mogu prijaviti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju poljoprivredne površine upisane u ARKOD sustav te su izgradili jednostavnu akumulaciju za navodnjavanje u poljoprivredi na području Splitsko-dalmatinske županije.

 

 

 

Read More

legalizacija

Pravo na potporu može ostvariti pravna i fizička osoba koja obavlja djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje i koja je predala zahtjev za legalizaciju poljoprivrednog objekta u zakonskom roku, a čija je građevinska (bruto) površina veća od 100 m2, te čiji je predmet zahtjeva sukladan Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

 

 

Read More

mjera 9.

Zahtjev mogu podnijeti fizičke i pravne osobe upisane u odgovarajući Upisnik poljoprivredne proizvodnje ili fizičke i pravne sobe registrirane za proizvodnju ili preradu proizvoda iz Dodatka I Ugovora o pristupanju EU izuzev proizvoda ribarstva.

 

 

 

Read More