Regionalni natječaji


legalizacija

Pravo na potporu može ostvariti pravna i fizička osoba koja obavlja djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje i koja je predala zahtjev za legalizaciju poljoprivrednog objekta u zakonskom roku, a čija je građevinska (bruto) površina veća od 100 m2, te čiji je predmet zahtjeva sukladan Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

 

 

Read More

mjera 9.

Zahtjev mogu podnijeti fizičke i pravne osobe upisane u odgovarajući Upisnik poljoprivredne proizvodnje ili fizičke i pravne sobe registrirane za proizvodnju ili preradu proizvoda iz Dodatka I Ugovora o pristupanju EU izuzev proizvoda ribarstva.

 

 

 

Read More

BiciklizamPredmet neobvezujućeg Javnog poziva je iskazivanje interesa za partnerstvo u provedbi I. faze projekta „Uređenje staza u funkciji aktivnog turizma na području zaleđa Splitsko-dalmatinske županije“ koji pridonosi sljedećim ciljevima: aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa  i kreiranju novih motiva dolazaka turista, stvaranju nove atrakcijske osnove, razvoju javne turističke infrastrukture, razvoju turističke ponude  s većom dodanom vrijednošću, razvoju ruralnog turizma, razvoju gospodarske aktivnosti i jačanju konkurentnosti te smanjivanju sezonalnosti i produljivanju turističke sezone.

Read More

Natjecaj SDZSplitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude. Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Splitsko – dalmatinske županije namijenjenih financiranju aktivnosti i projekata koji imaju utjecaj na povećanje broja smještajnih kapaciteta te podizanje kvalitete postojeće turističke ponude na području Splitsko-dalmatinske županije.

Read More