Regionalni natječaji


U Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu, Upravni odjel za turizam i pomorstvo planirana su sredstva namijenjena za  provedbu Programa potpore događanjima u turizmu na području Splitsko – dalmatinske županije, a koja predstavljaju snažan motiv dolaska turista u destinaciju te stvaraju dodatnu ponudu u turizmu.

Read More