Natječaji


Natjecaj 6.2.1Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Read More

Kliski uskociSplitsko-dalmatinska županija poziva sve udruge čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna u realizaciji projekta iz području djelovanja: branitelja i stradalnika Domovinskog rata, demokratske i političke kulture, duhovnosti, gospodarstva, hobističkih djelatnosti, kulture i umjetnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, obrazovanja, znanosti i istraživanja, održivog razvoja, socijalnih djelatnosti, sporta, tehničke kulture, zaštite zdravlja, zaštite okoliša i prirode, zaštite i spašavanja te ostalih područja djelovanja da se prijave na ovaj Natječaj.

Read More

Energetska obnovaMinistarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja otvorilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga  “Energetska  obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora” za koji je iz Europskog fonda za regionalni razvoj za energetsku obnovu zgrada javnog sektora osigurano 380 milijuna kuna, a u slučaju iskorištenja sredstava postoji mogućnost povećanja alokacije.

Read More

Kultura - natjecajNakon Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“ i „Umjetnost i kultura 54+“, Ministarstvo kulture objavilo je treći po redu Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“.Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a usmjeren je na razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora.

Read More