Regionalni natječaji


Potpora se dodjeljuje za plaćene premije osiguranja za konvencionalnu, integriranu, ekološku biljnu i stočarsku poljoprivrednu proizvodnju, uzgoj riba i drugih vodenih organizama  u akvakulturi, usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, riba, rasplodne i tovne stoke, proizvodnih objekata i opreme u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Read More

Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za sufinanciranje troškova prijevoza javnog linijskog prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu na odobrenim linijama prijevoznika u zaobalnom dijelu Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu.

Read More

Predmet Javnog poziva je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava Splitsko-dalmatinske županije za obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) koja su prvi put osnovana unutar dvanaest mjeseci do trenutka predaje zahtjeva na ovaj Javni poziv, u 75% iznosu opravdanih plaćenih troškova obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a najviše do 5.000,00 kuna godišnje.

Read More

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za Mjeru 9., Podmjera 9.1. Sufinanciranje troškova stručnog nadzora i postupka utvrđivanja sukladnosti u ekološkoj ili integriranoj proizvodnji.

Read More

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu bespovratne potpore iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za Mjeru 3. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva, Podmjera 3.1. Obnavljanje stočnog fonda.

Read More