Diseminacija EVS projekta “Grow, Latvia!”

Posted on ožu 9, 2020


Latvijska organizacija za mlade “Latvijas Jauniesu Attistibas Centrs” uspješno je završila projekt “Grow, LatvIa!”, čije je rezultate korisno diseminirati kako bi se potaknulo mlade s područja LAG-a Zagora na pokretanje građanskih inicijativa u ruralnim zajednicama. Tijekom projekta “Grow, Latvia!” dvoje mladih ukrajinskih volontera posjetilo je Latviju kako bi, na osobnu inicijativu, pokrenuli i razvili niz aktivnosti u latvijskoj zajednici.  Rezultati ovog projekta sigurno će motivirati mlade s područja Dalmatinske zagore i potaknuti ih na pokretanje i sudjelovanje u projetima Europske volonterske sluzbe. Ciljevi i rezultati projekta vidljivi su OVDJE.