Otvoreno e-savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Posted on srp 17, 2019


Putem portala e-savjetovanje, za javnu raspravu dostupan je jedinstveni Prijedlog pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Ovim Pravilnikom propisuje se i objava natječaja na e-savjetovanju prije same objave kako bi svi zainteresirani dionici imali pravo na aktivno sudjelovanje u savjetovanju davanjem komentara i prijedloga.

 

Pravilnikom o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. ujednačuju se procedure i provedba postupaka dodjele potpore iz mjera Programa ruralnog razvoja, za sve mjere iz Programa ruralnog razvoja i financijske instrumente, osim IAKS mjera.

U e-savjetovanje možete se uključiti OVDJE.

Portal e-savjetovanja pruža mogućnost preuzimanja dokumenta u “Word” formatu, a rok za dostavu komentara je završno s 9. kolovoza 2019. godine.