Vlada RH usvojila Uredbu o zakupu šumskog zemljišta

Posted on lip 7, 2019


Uredbom se propisuju kriteriji za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kojim gospodare Hrvatske šume d.o.o., dokumentacija potrebna za javni poziv, vrijeme trajanja zakupa i kriteriji za raskid ugovora o zakupu.

 

 

 

Šumsko zemljište može se dati u zakup na 10 godina radi korištenja u svrhu ispaše stoke (pašarenja), uzgajanja drvenastih kultura kratkih ophodnji (proizvodnja biomase), razvoj turističke djelatnosti u ruralnim krajevima, rekreaciju i sport te druge namjene propisane Uredbom, priopćeno je iz Ministarstva poljoprivrede.

Hrvatske šume d.o.o., raspisivat će javne pozive za zakup šumskog zemljišta, obrađivati pristigle prijave te izdavati ugovore za zakup.